| جمعه، 03 اردیبهشت 1400
نگاه ایران:علی سرتیپی رئیس کانون پخش کنندگان درباره فروش سینماها در شش ماه نخست سال گفت: با توجه به فیلم هایی که در شش ماه اول سال اکران شده است  108 میلیارد  تومان فروش سینما بدون احتساب سینما سیار و اکران در سالن های کوچک است که 16 میلیون و 200 هزار نفر مخاطب سالن سینما بودند . این رقم در مقایسه با 6 ماه اول سال 94 بیش از دو برابر شده است. سال گذشته در 6 ماه اول سال فروش سینماها 39 میلیارد تومان بوده است که 7 میلیون و  50 هزار نفر مخاطب سینما بودند. وی درباره فروش فیلم در ماه شهریور گفت: کل فروش شهریورماه  امسال 18 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که   2 میلیون و 700  هزار نفر مخاطب سینما در ماه شهریور بودند.  سال گذشته در همین ماه فروش فیلم 7 میلیارد و 300 هزار تومان بوده که 1 میلیون و  150 هزار نفر مخاطب سینما در سال گذشته بودند. رئیس کانون پخش کنندگان سینمای ایران در ادامه گفت: با احتساب فروش سینما سیار و سالن های کوچک به رقم فروش فیلم ها نزدیک به بین 5 تا 10 درصد اضافه خواهد شد. وی درباره سینماهای سیار گفت: هم اینک 40 دستگاه که توسط دفتر نور تابان تامین شده است فیلم در سینماهای سیار به نمایش درآمده که فیلم های «بادیگارد» ، «ابد و یک روز» ، «من سالوادور نیستم» و «رسوایی 2» و « ایستاده در غبار» فیلم هایی بودند که در سینما سیار با اقبال بیشتر مواجه شدند و از  100 تا 600 میلیون تومان فروش داشتند امیدواریم با اضافه شدن دستگاه های موسسه رسانه های تصویری بتوانیم مخاطبان بیشتری را با خود همراه کنیم .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code