پنجشنبه، 03 مهر 1399 | 2020 Thursday 24 ,September  
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: عصر امروز شنبه هم زمان با بزرگداشت شعر و ادب فارسی و سالروز درگذشت سید محمدحسین بهجت تبریزی «شهریار» شاعر معاصر ایران، شهرداری منطقه دو رشت با همکاری موسسه فرهنگی هنری «معیار سخن» میزبان رسول نجفیان (بازیگر،نویسنده و مجری) بود تا برای شهروندان و اهالی فرهنگ به اجرای نقالی و شاهنامه خوانی بپردازد. (گزارش مراسم را اینجا بخوانید) در این مراسم علاوه بر شهروندان و اهالی هنر و فرهنگ٬فیروز فاضلی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، اسماعیل حاجی پور٬ رضا رسولی و فاطمه شیرزاد اعضای شورای شهر رشت،مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو رشت و آرش فرزام صفت مدیر امور اقتصادی استانداری هم حضور  داشتند. %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-15 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-2 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-18 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-17 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-3 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-19 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-4 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-5 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-2 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-22 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-7 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-1 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-6 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-25 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-26 %d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-10 %d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-24 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-3 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-9 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-11 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-13 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-4 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-21 %d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-14

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code