شنبه، 05 مهر 1399 | 2020 Saturday 26 ,September  
با ادامه پیگیری های سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت:

نگاه ایران: جلسه هماهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با نمایندگان شرکتTTS برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری رشت ٬مقدمات ایجاد نیروگاه زباله سوز به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان در حال پیگیری است. در همین راستا جلسه هماهنگی با شرکتTTS برای فراهم کردن شرایط استاندارد برگزار شد

افشین پورعلی مدیرعامل سازمان پسماند استان گیلان٬علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و پویا شهشهانی مشاور سازمان پسماند، بهمن امامی نماینده انحصاری شرکتTTS در پروژه نیروگاه زباله سوز  رشت٬هوشنگ رشیدی مدیرفنی و اجرایی شرکت و  آرش جهانگیری مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان  اعضای حاضر در این جلسه بودند.

پیگیری های مربوط به تامین آب مورد نیاز نیروگاه از سوی شهرداری رشت و همچنین تعهدات دوطرف  در روزهای آینده موضوع مورد بحث این جلسه بود

در این جلسه اعلام شد اسناد یک حلقه چاه 3لیتر بر ثانیه شناسایی شده است که نمونه برداری برای آزمایش آن انجام خواهد گرفت و شهرداری برای دریافت مجوز  حفر چاه با دبی ۲۰لیتر بر ثانیه با سازمان آب منطقه ای مکاتبه کرده است. علاوه بر این کانال آب بر مجاور کارخانه کود آلی نیز به عنوان آلترناتیو  منابع آبی پیگیری می شود.

تعیین  کارشناس اداره ثبت جهت تعیین حدود اربعه زمین در محل زمین  و تحویل زمین بعد از ۱۵روز  و تعهد شهرداری مبنی بر تحویل توپوگرافی زمین به  شرکتTTS مورد توافق جلسه بود.

همچنین در این جلسه تعهدات شرکتTTS نیز بیان شد. برهمین اساس  نماینده  این شرکت  باید تا ۱۵مهرماه معرفی و دفتر کاری این شرکت نیز تا همین تاریخ ایجاد شود.

thumbnail_img_3042

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code