| سه شنبه، 09 آذر 1400
در امتداد برگزاری جشنواره آشتی با طبیعت انجام شد:
       کد خبر: 68254
نگاه ایران: در امتداد برگزاری جشنواره آشتی با طبیعت،  گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ارتفاعات قله سماموس بام گیلان را از زباله پاک سازی کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مجید مشک بید حقیقی مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و مسئول اطلاع رسانی جشنواره آشتی با طبیعت ضمن تبریک عید قربان دراین ارتباط گفت: در امتداد برگزاری جشنواره آشتی با طبیعت توسط گروه کوهنوردی داور ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ) به سرپرستی دکتر سعید باقر سلیمی یکی از اعضای هیأت علمی این واحد دانشگاهی با شعار« زمین پاک  و کوهستان پاک » به مدت دو روز به ارتفاعات قله سماموس بام گیلان به ارتفاع 3620 متر صعود کردند. مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان خاطرنشان کرد: در این صعود که با شبمانی روی قله همراه بود تعداد13نفر از کارمندان و دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت حضور داشتند که توانستند قسمت زیادی از این قله را پاک سازی کنند. اعضای گروه کوهنوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت متشکل از این نفرات بودند: علی شیرین پور، ابراهیم نصیری، محمد موسوی، غلامحسین ماهگل، محمدتقی صوفیانی، اکبر آذرمی، سعید باقر سلیمی، مازیار کهنسال ، وحید نوشاددل ،علی قلیزاده (راهنما )، احمد اشکان پور ( امدادگر) ، مجید محمدی و رجب محمودی. %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86  %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86   %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code