چهارشنبه، 09 مهر 1399 | 2020 Wednesday 30 ,September  
نگاه ایران:یارانه شهریور ماه شنبه واریز می شود یارانه نقدی شهریور 95 صبح روز شنبه 27 شهریور 95 قابل برداشت است. شصت و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه 1395 به ازاء هر نفر 455.000 ریال ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 1395/06/26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود. در 5 ماهه ابتدایی سال 95 در تاریخ 26 هر ماه یارانه واریز شده و زمان پرداخت یارانه این ماه نیز 26 شهریور اعلام شده است.یارانه نقدی شهریور 95 صبح روز شنبه 27 شهریور 95 قابل برداشت است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code