| دوشنبه، 29 دی 1399
مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان خبر داد:
       کد خبر: 67804
نگاه ایران:دهمین نشست هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان ظهر دیروز شنبه بطور فوق العاده در خصوص استعفای رییس هیات مدیره برگزار شد و طی آن و با رای قاطع هیات مدیره استعفای حسین داداشی پذیرفته نشد و همه اعضای هیات مدیره در تعاملی مشترک همچنان خواستار حضور و همراهی ایشان به عنوان رئیس هیات مدیره در خانه مطبوعات گیلان شدند. مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان با اعلام این خبر گفت: در این جلسه که نامه استعفای آقای داداشی تحت عنوان عدم همراهی، وفاق و همدلی برخی از اعضا مطرح شده بود مورد پذیرش هیات مدیره قرار نگرفت و همه متفق القول خواستار حضور مجدد ایشان به عنوان رییس هیات مدیره شدند تا در ادامه با همراهی و همکاری یکدیگر خانه مطبوعات به اهداف خود نزدیکتر شود. کریم خورسندی افزود: در این جلسه همچنین موضوع استعفای کریمی (نایب رییس) و سامری (بازرس) نیز مطرح شد که پس از قرائت متن نامه های آنها ، اعضای هیات مدیره با هر دو استعفا مخالفت کردند و خواستار حضور و همراهی این دو عضو هیات مدیره نیز شدند تا در سایه حمایت و همدلی به امور اصحاب رسانه و خبرنگاران بهتر و جدی تر پرداخته شود. گفتنی است در این جلسه علی کریمی  به عنوان رئیس کمیته انضباطی گزارشی از عملکرد این کمیته در خصوص بررسی پرونده ها ارائه کرد و گفت: حدود 300 پرونده مورد تائید نهایی قرارگرفته و آماده صدور کارت است و حدود 120 پرونده نیز با نقص مدرک همراه است که با تکمیل پرونده ها تا پایان شهریور کارت این اعضا صادر خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code