| چهارشنبه، 08 بهمن 1399
به روایت تصویر؛
       کد خبر: 67698
نگاه ایران/ ژاله گیتی نژاد: چندی پیش به عیادت زر و گوهر رفتیم نام هایی که قدما بر رودهای شهرمان نهادند. از چهار سوی دو رود قدم به قدم لحظاتی همدمشان شدیم و آثار تازیانه ها را بر پیکره نحیفشان دیدیم. روزگاریست که دیگر نه کسی تن به آب جاری این رودها می زند و نه ماهیگیری در اطرافشان پرسه می زند، نه کودکی در این رودها شنا می آموزد و نه قایقی مسافری را بر آن به این سو و آن سو می برد نه اثری از شادی بر پیکرشان می بینید و نه جایی برای صحبت از رنگ و بویشان مانده، در این مسیر که می رفتیم جلوه های پیرامون زر و گوهر را دیدیم و در دل گریستیم. چه دلی دارند این دو رود که تحمل جفایشان مثال زدنیست و در سکوتی عمیق اند و بر آن شدیم تا مجموعه عکس های این همراهی را در قالب«عمق سکوت دو رودخانه» به نظر شما ارائه کنیم: photo_2016-09-10_01-50-20 photo_2016-09-10_01-50-22 photo_2016-09-10_01-50-25 photo_2016-09-10_01-50-27 photo_2016-09-10_01-50-29 photo_2016-09-10_01-50-30 photo_2016-09-10_01-50-32 photo_2016-09-10_01-50-33 photo_2016-09-10_01-50-35 photo_2016-09-10_01-50-37 photo_2016-09-10_01-50-38 photo_2016-09-10_01-50-40 photo_2016-09-10_01-50-42 photo_2016-09-10_01-50-43 photo_2016-09-10_01-50-45 photo_2016-09-10_01-50-46 photo_2016-09-10_01-50-48 photo_2016-09-10_01-50-50 photo_2016-09-10_01-50-51 photo_2016-09-10_01-50-54 photo_2016-09-10_01-50-55 photo_2016-09-10_01-50-57 photo_2016-09-10_01-50-58  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code