| شنبه، 08 بهمن 1401
نگاه ایران: در مراسمی با حضور مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر مرکزی حراست، حکم انتصاب مدیرکل انتقال خون استان گیلان به دکتر احمد مرادی تسلیم شد. به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، دکتر احمد مرادی به جای دکتر علی داودی با حکم مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، روز چهارشنبه 17 شهریور 1395 به طور رسمی به عنوان مدیرکل انتقال خون استان گیلان معرفی شد. بنا بر این گزارش، در مراسم معرفی مدیرکل انتقال خون استان گیلان، دکتر فردین بلوچی، مشاور مدیرعامل و حسن هدایت زاده، مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان انتقال خون، به همراه جمعی از همکاران انتقال خون این استان حضور داشتند. گفتنی است دکتر بلوچی و  هدایت زاده پس از این مراسم از بخش های اداره کل بازدید و با اهادکنندگان و همکاران گفت و گو کردند. به گزارش نگاه ایران؛ دکتر احمد(انوش) مرادی دبیر انجمن اسلامی پزشکان گیلان است که از ابتدای دولت یازدهم به عنوان مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد اما مرداد ماه سال جاری با تغییر رئیس دانشگاه از این سمت کنار رفت. %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86-2 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86-3 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86-4 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86-7 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86-8 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86-6 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86-5  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code