| چهارشنبه، 08 بهمن 1399
نگاه ایران/مهرداد احمدی:عصر امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور مراسم چهل و پنجمین سالروز بزرگداشت دکتر محمد معین استاد زبان فارسی و پدیدآورنده فرهنگ معین با حضور شخصیت های استانی، ملی و بین المللی در کنار آرامگاهش در آستانه اشرفیه برگزار شد. (گزارش مراسم را اینجا بخوانید) در این مراسم که از سوی بنیاد نخبگان استان گیلان و با اجرای اسماعیل آذر چهره آشنای زبان و ادبیات فارسی همراه بود ابتدا رحیم حیدری گلرودباری فرماندار آستانه اشرفیه به حاضرین خیرمقدم گفت و پس از آن فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیلان پیام علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران به این گردهمایی فرهنگی را برای حاضران قرائت کرد و خود برای حاضران به سخنرانی پرداخت. سخنران دیگری که پشت تریبون قرار گرفت مسعود اصفهانی رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان بود که پیام سورنا ستاری، رئیس بنیاد ملی نخبگان را برای مهمانان خواند. خوانش چند شعر از سوی امیر فخر موسوی بخش بعدی برنامه بود و پس از او هم سید علی اصغر میرباقری فرد رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی درباره پدیدآورنده فرهنگ معین به سخنرانی پرداخت. بخش پایانی مراسم هم سخنانی کوتاه از سوی مهین دخت معین دختر محمد معین بود . در این گردهمایی فرهنگی به رسم یادبود به دختر این چهره ماندگار زبان فارسی با اهدای لوح تقدیر شد. دکتر محمد معین ۱۳ تیرماه ۱۳۵۰ در سن ۵۳ سالگی در تهران دار فانی را وداع گفت و پیکر او در شهرستان آستانه اشرفیه و در مقبره خانوادگی معین به خاک سپرده شد. %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-6 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-3 %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1 %d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%db%8c-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1 %d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87 %d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-18-%d8%a2%d8%b0%d8%b1 %d9%85%d9%87%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-2 %d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%af %d9%85%d9%87%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-1 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-4 %d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1 %d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-7 %d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-6 %d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-5 %d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-4 %d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-3 %d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-1 %d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%ae%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c-1-8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-7 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-5 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1 %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-18-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b0

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code