| یکشنبه، 10 مهر 1401
[caption id="attachment_6751" align="alignnone" width="159"]دکتر قاسم رمضان پور نرگسی دکتر قاسم رمضانپور نرگسی*[/caption] دوران سی و چهار ساله امامت امام صادق (ع) عصر شکوفایی معارف اهل بیت (ع) بود. امام از فرصت به دست آمده از دوران درگیری بنی امیه و بنی عباس دست به ایجاد یک حوزه وسیع علمی و دینی زده، به تربیت شاگردان بسیاری در زمینه های مختلف علمی و مذهبی پرداختند. آن حضرت ضمن مبارزه با شبهات مسموم بدعت گزاران، اسلام ناب محمدب را از زیر حجاب تیره و تار اسلام بنی امیه و بنی عباس بیرون آوردند. عصر امام صادق (ع) از یک سو عصر شکوفایی دانش، فقه، کلام، مناظره، حدیث و روایت بود و از سوی دیگر عصر بدعتها، و گمراهی ها و گسترش مذهب های مختلف بود. امام (ع) با توجه به نیاز جامعه آن روز و فرصت به دست آمده با تاسیس مجالس درس و مراکز علمی به تربیت شاگردان بسیار پرداخت. حضرت با شرکت در مناظرات و مباحثات علمی و مذهبی علاوه بر آشکار ساختن چهره راستین اسلام و فقه آل محمد (ص)، شبهات دروغ سازان و نیرینگ بازان اموی و عباسی را نیز پاسخ می گفت و توطئه های آنان را باطل می کرد. امام صادق (ع) در مدت 34 سال امامت پر برکت خویش نقش موثر و برجسته ای در گسترش فرهنگ حیات بخش اسلام داشت. مکتب تشیع در اثر تلاش های فرهنگی امام صادق(ع) به صورت چشم گیری گسترش یافت، به اکثر قلمروهای اسلامی رسید و بسیاری از مسلمانان در آن دوران طلایی با مکتب اهل بیت (ع) آشنا شدند. مساله امامت در عصر امام صادق (ع) نمود چشم گیری داشته است چه اینکه امام در تبیین اصل امامت از واژگانی چون حجت الله، نور الله، وجه الله و امین الله استفاده می کرده که خود گواره بر این مدعاست. در باب مرجعیت علمی امام صادق (ع) علاوه بر مرجعیت دینی او به دلیل شرایط طلایی موجود در عصر آن حضرت علم امام مورد توجه قرار می گیرد تا جایی که به خاطر عالم بودن او به 72 اسم از 73 اسم اعظم خدا، علم امام فراتر از علم پیامبران دانسته شده و یکی از مسایل مورد توجه دوران امام صادق (ع) مساله تبیین ضرورت وجود امام در جامعه به ویژه تببین خاص مساله عصمت امام است که امام صادق (ع) به بررسی چرایی لزوم عصمت امام و اقامه برهان بر این مساله مبادرت ورزیدند. از دیگر نکات مهم دوره امامت امام صادق (ع) مساله مهدویت و تبیین آن به لحاظ کمی و کیفی است که در تمام دوران حضور امامان معصوم (ع) بی نظیر است. *معاون تجاری سازی و نوآوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code