| دوشنبه، 29 دی 1399
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی آزاد کشور در سال 95 که از 14 شهریور در ساحل چمخاله لنگرود آغاز شده بود عصر امروز و در هوای بارانی گیلان با برگزاری دیدار فینال و رده بندی به پایان رسید. در روز پایانی این مسابقات تیم دونفره «اوج رامسر»(رحمان رئوفی و بهمن سالمی) با برتری 2-0 مقابل تیم «فولاد بناب» قهرمان این رقابتها شد و در دیداره رده بندی نیز تیم زبرجد رامسر 2-0 تیم طلایی پوشان ورامین را برد وسوم شد. در مراسم اختتامیه این مسابقات مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس، رضا جوادپور فرماندار لنگرود و مهرداد گسکری سرپرست هیات والیبال گیلان و جمعی از مدیران شهرستان حضور داشتند. در این مسابقات 28 تیم در سه گروه به مدت 4 روز باهم مسابقه دادند و در پایان هشت تیم اول این رقابت ها به ترتیب زیر موفق به کسب جوایز این مسابقات شدند: قهرمان: اوج رامسر(رئوفی.سالمی)- 36 میلیون ریال نایب قهرمان:مجتمع فولاد بناب(سلاق.وکیلی)- 28 میلیون ریال تیم سوم: فرش زبرجد رامسر(میرزاعلی.پورعسکری)-19 میلیون ریال تیم چهارم: زنده یاد حبیبیان ورامین (نائینی.توکلی)-14 میلیون ریال تیم پنجم: محیط زیست بندر ترکمن(قلیپور.فرخی)-8 میلیون ریال تیم ششم:هتل ماندگار(امیر.صادقی)- 6 میلیون ریال تیم هفتم: گل چای نوین رودسر(قاسمخواه.درگاهی)-5 میلیون ریال تیم هشتم: اطلس مرغ صبا گیلان(صالحینژاد.جعفری)- 4 میلیون ریال در ادامه گزارش تصویری نگاه ایران از روز پایانی این مسابقات را مشاهده می کنید: %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%86%d9%85  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code