| شنبه، 08 بهمن 1401
معاون سواد‌آموزی مدیرکل آموزش و پرورش گیلان خبر داد:
       کد خبر: 67225
نگاه ایران:معاون سواد آموزی مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از اجرای طرح باسوادی افراد 10 تا 19 سال و والدین بی سواد دانش آموزان در استان خبر داد و گفت: گیلان 14 هزار بی سواد دارد. نورالله اکبری با اشاره به وضعیت باسوادی گیلان اظهار کرد: گیلان در نرخ باسوادی رتبه هفتم کشور را دارد. وی با بیان اینکه 95.7 درصد مردم گیلان باسواد هستند، افزود: امیدواریم امسال در سرشماری مهر ماه، نرخ باسوادی در گیلان ارتقا یابد. معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش گیلان هدف نهضت سوادآموزی را باسوادی سنین 10 تا 49 سال عنوان کرد و گفت: بر اساس سامانه آموزشی کشور، سال گذشته 14 هزار نفر بی سواد 10 تا 49 سال در گیلان ثبت شده است. وی با اشاره به اینکه امسال باسوادی 7 هزار نفر در برنامه سوادآموزی گیلان است، تصریح کرد: بازماندگان از تحصیل افراد لازم التعلیم هستند. اکبری باز ماندگان از تحصیل را افراد 6 سال به بالا دانست که به مدرسه نرفتند و افزود: قانون اساسی آموزش عمومی 12 سال را رایگان اعلام کرده و واجب است که باسواد شوند. وی با تصریح بر اینکه در کشور ما دانش آموزان حتما باید وارد شوند، خاطرنشان کرد: کسانی که از رفتن به مدرسه ممانعت می کنند به دادگاه می روند اما گاهی شرایط اقتصادی و دیگر عوامل موجب باز ماندن فرد از تحصیل می شود. معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش گیلان عموما افراد بازمانده از تحصیل را در بین عشایر، روستاها و... عنوان کرد و گفت: گاهی اعتیاد والدین، بی سرپرستی و بدسرپرستی در بازمانده فرد از تحصیل نقش دارد. وی از اجرای طرح باسوادی افراد 10 تا 19 سال و والدین بی سواد دانش آموزان در گیلان خبر داد و یادآور شد: در گیلان 4 هزار نفر اولیای بی سواد وجود دارد و والدین بی سواد در بی رغبتی تحصیل دانش آموزان تاثیرگذار هستند. اکبری با بیان اینکه آموزش والدین باید همراه با آموزش دانش آموزان باشد، خاطرنشان کرد: طرح باسوادی افراد کارگر، زیرپوشش بهزیستی، کمیته امداد و... در برنامه سوادآموزی گیلان است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code