| جمعه، 07 بهمن 1401
راز جسد رها شده در گورستان فاش شد؛
       کد خبر: 67190
نگاه ایران:مرد جوان وقتی به رفت و آمد های همسرش مشکوک شد نقشه جنایت هولناکی را طراحی واجراکرد. او پس از قتل شبانه مرد جوان، جسد خون آلودش را درگورستان روستا رها کرد. اما ساعاتی بعد پیکر خونین مرد 35 ساله از سوی اهالی روستا پیدا شد.
  یکی از اهالی روستای «کلبستان» شهرستان نکا نیمه شب دوشنبه، هنگام عبور از حاشیه قبرستان روستا ناگهان مردی را دید که بی حرکت کنار قبری روی زمین افتاده است. وی که با دیدن این صحنه متعجب شده بود بلافاصله چند تن از اهالی روستا را باخبرکرد وبعد هم دسته جمعی راهی گورستان شدند. آنان وقتی به چند متری مرد ناشناس رسیدند چند بار او را صدا کردند اما پاسخی نشنیدند. بنا بر این با پلیس 110 تماس گرفته وآنهارا درجریان ماجرا قراردادند. دقایقی بعد خودروی گشت پلیس به محل حادثه رسید ومأموران در بررسی های مقدماتی دریافتند قربانی حادثه با ضربات کارد و جسم نوک تیز  از پا در آمده است. بدین ترتیب جسد با دستور بازپرس کشیک جنایی برای انجام بررسی های تخصصی به پزشکی قانونی انتقال داده شد. پزشکان قانونی هم اعلام کردند مرد جوان بر اثر اصابت ضربات مرگبار کارد به سینه و پهلویش به قتل رسیده است. این درحالی بود که تحقیقات مأموران نیزنشان می داد مرد جوان ناشناس درمحل دیگری به قتل رسیده وبعد هم جسدش به گورستان منتقل شده است. بدین ترتیب کارآگاهان پلیس جنایی شهرستان« نکا»دراستان مازندران، تجسس های ویژه برای کشف راز جنایت را در دستور کار قرار دادند. درادامه مشخص شد قربانی جنایت از ساکنان شهرستان گلوگاه است.بدین ترتیب با شناسایی خانواده مقتول، تحقیقات جنایی وارد مرحله تازه ای شد. در جریان همین تحقیقات روشن شد از مدتی قبل این مرد با خانواده ای از ساکنان غیربومی منطقه ارتباط داشته است. با به دست آمدن این سرنخ، پلیس حرکات و رفت و آمدهای خانواده مورد نظر را تحت مراقبت های نامحسوس قرار داد تااینکه کارآگاهان به مرد 21 ساله ای مشکوک شدند. بنابراین مرد جوان برای بازجویی های پلیسی بازداشت شد. وی در حالی که درنخستین مراحل تحقیق سعی داشت خود را در این ماجرا بی گناه جلوه دهد وقتی با ارائه دلایل و مستندات پلیس روبه رو شد لب به اعتراف گشود و به تشریح جزئیات جنایت پرداخت. «مدتی بود که به رفتارهای همسرم مظنون شده بودم تا اینکه پی بردم او با مردی ارتباط پنهانی دارد.درحالی که بشدت عصبانی شده بودم، ماجرا را با یکی از دوستانم در میان گذاشته و از او خواستم کمکم کند.بعدهم باطرح نقشه ای، مردمزاحم را به محل قرار کشاندیم.پس از سوارشدن به خودروی پرایدش مشاجره تندی بین ما رخ داد ومن که بشدت عصبانی شده بودم با کارد او را تهدید کردم. اما ناگهان نمی دانم چه اتفاقی افتاد که متوجه شدم او را کشته ام. بنا براین برای اینکه رازقتل فاش نشود جسد را به گورستان یکی از روستاهای «نکا» برده و همانجا رهایش کردیم.» با توجه به این اعتراف ها، همدست عامل اصلی جنایت نیز شناسایی و بازداشت شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code