| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران:سارق شیک پوش با چهره ای فریبنده و با زدن ماسک وارد مغازه طلافروشی شد و با تهدید اسلحه اقدام به سرقت ۷۵۰ میلیون تومان طلا کرد. عقربه ها ساعت ۱۰:۴۴ دقیقه صبح ۱۴ آذرماه سال ۹۴ سال را نشان می داد که مرد شیک پوش با در دست داشتن کیف چرمی و ماسکی که روی صورتش گذاشته بود و چسب های روی بینی اش که نشان از عمل بینی داشت،با خونسردی وارد مغازه طلافروشی در بلوار منظریه رشت شد. صاحب طلافروشی و پسرش در مغازه سرگرم کار بودند و زمانی که مشتری شیک پوش وارد مغازه شان شد چند انگشتر طلا را که این مرد پشت ویترین مغازه دیده بود پیش رویش قرار دادند. لحظات به آرامی می گذشت و هیچ نشانی از ماجرای مرموز دیده نمی شد که ناگهان مرد شیک پوش سمت پدر ۵۴ ساله که در یک قدمی اش بود رفت و اسلحه اش را از کیفش بیرون کشید و با تهدید به تیراندازی از پدر و پسر طلافروش خواست تا آژیر خطر را به صدا درنیاورند و با دادن بسته ای پلاستیکی دست های این ۲ مرد طلافروش را بست و آن ها را داخل اتاقک خزانه زندانی کرد. مرد شیک پوش درحالی که اسلحه در دست داشت با زدن دکمه ریموت مغازه کرکره های مغازه را پایین کشید و سپس به راحتی اقدام به سرقت طلاها کرده و بعد از ۴۰ دقیقه پا به فرار گذاشت. پس از فرار دزد شیک پوش صاحب مغازه توانست دستانش را بازکرده و اهالی خانه اش را که در طبقه بالای مغازه زندگی می کنند را باخبر کرد و همین کافی بود تا تیمی از ماموران پلیس رشت برای تحقیقات ویژه در محل سرقت مسلحانه حاضر شوند. مرد طلافروش گفت: مرد شیک پوش با ماسکی که روی صورتش داشت وارد مغازه شد، ابتدا به او شک کردم اما چسب های روی بینی اش نشان از عمل بینی داشت به همین خاطر به او اعتماد کردم و درحالی که پسرم پشت میز ایستاده بود طلاهایی را که این مرد در ویترین مغازه دیده بود پیش رویش قرارداد. همه چیز عادی به نظر می رسید که ناگهان مرد شیک پوش اسلحه اش را از کیف دستی اش بیرون کشید و روی پهلویم گذاشت که با دیدن این صحنه خواستم اسلحه را از دستش بگیرم اما او خیلی حرفه ای دستش روی ماشه اسلحه بود و با تهدید به تیراندازی خواست تا پشت میز بروم و پسرم را تهدید کرد تا آژیر خطر را به صدا در نیاورد. وی افزود:مرد اسلحه به دست ادعا می کرد که حکم سرقت مسلحانه اعدام است و اگر دستوراتش را انجام ندهیم ما را خواهد کشت. در این لحظه بسته ای پلاستیکی  را از کیفش بیرون آورد و دستور داد تا دست های پسرم را ببندم و در ادامه پسرم نیز دست های مرا با بست پلاستیکی بست و ما را داخل اتاقک خزانه مغازه انداخت و پاهای مرا نیز با بسته ای پلاستیکی  بست و سپس با در دست داشتن ریموت ، کرکره های مغازه را پایین کشید و به راحتی اقدام به سرقت طلاهای مغازه کرد. وی افزود: در ضمن زمانی که سارق مسلح طلاها که ۷۵۰ میلیون تومان ارزش را برداشته بود اسلحه را روی سرم گذاشت و با تهدید محل هارد فیلم های دوربین مداربسته مغازه را شناسایی کرد و با برداشتن هارد دستگاه از مغازه خارج شد. این مرد ادامه داد: در تمام مدت منتظر بودم تا خانواده ام تصویر لحظه سرقت را که به تلویزیون خانه متصل است را مشاهده کنند اما این اتفاق نیفتاد و سارق مسلح به راحتی با طلاهای سرقتی پا به فرار گذاشت. پس از رفتن دزد طلاها با فندک توانستم بسته ای بسته شده را بازکرده و زمانی که ماجرا را به پلیس گزارش کردم ۷ دقیقه از رفتن دزد طلاها گذشته بود. صاحب طلافروشی گفت: دزد طلاها زمانی که سرگرم سرقت بود با گوشی موبایلش صحبت می کرد و از وضعیت بیرون مغازه امار می گرفت. وی افزود: برای اطمینان و امنیت از مغازه ام ۲ دستگاه برای ضبط فیلم های دوربین مداربسته تهیه کردم که یکی از آن ها داخل مغازه بود و دیگری داخل خانه ام نصب شده بود. بنا به این گزارش، تحقیقات پلیسی پس از ۹ ماه به بن بست رسید که در این مرحله بازپرس پرونده با تقاضای انتشار عکس و فیلم زمان سرقت مغازه طلافروشی خواست تا کسانی که اطلاعی از مخفیگاه این سارق حرفه ای دارند با پلیس ۱۱۰ در تمامی شهرها تماس بگیرند. سرقت مسلحانه دزد خونسرد از یک طلا فروشی در رشت1 سرقت مسلحانه دزد خونسرد از یک طلا فروشی در رشت3 سرقت مسلحانه دزد خونسرد از یک طلا فروشی در رشت4 سرقت مسلحانه دزد خونسرد از یک طلا فروشی در رشت5 سرقت مسلحانه دزد خونسرد از یک طلا فروشی در رشت6 سرقت مسلحانه دزد خونسرد از یک طلا فروشی در رشت7 سرقت مسلحانه دزد خونسرد از یک طلا فروشی در رشت8

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code