| یکشنبه، 10 مهر 1401
نقدی بر اختلافات تمام نشدنی شورای شهر رشت با شهرداران:
       کد خبر: 6587
[caption id="attachment_6588" align="alignnone" width="157"]مجتبا پورمحسن * مجتبا پورمحسن *[/caption] تنها چهار ماه از آغاز به کار شهردار جدید رشت می گذرد و بعضی از اعضای شورای شهر رشت که از همان موقع شمشیر را برای ثابت قدم از رو بسته بودند،حمله به شهرداری را که خود انتخاب کرده اند، به حداکثر رسانده اند. چند ماه پیش، امروزِ شورای شهر و شهرداری را پیش بینی کرده بودم و در همین روزنامه توصیه کرده بودم که با این شورا که نه احترامی برای رای مردم قائل است و نه حتا به رای خود احترام می گذارد، بهتر است مدیران لایق برای شهرداری کاندیدا نشوند. چون در سال های اخیر، به لطف منفعت طلبی اعضای شورای شهر، شهرداری به باتلاق مدیران تبدیل شده و حتا بهترین مدیران هم در این فضای ناسالم، امکان بروز لیاقت های خود را نخواهند یافت. به هر روی، ثابت قدم که قبلاً یک دوره نسبتاً موفق را در شهرداری گذرانده بود، پیشقدم شد و با رای اعضای شورای شهر به شهرداری رفت. نمی دانم او با چه محاسبه ای تصور می کرد مکانیسم تخریب گر شورای شهر، تغییر ماهیت داده و او امکان تحقق برنامه های خودش را خواهد یافت، اما وقتی پا در این عرصه گذاشت باید پیه همکاری با همین شورای شهر را به تن خود بمالد. او به عنوان شهردار، موظف است با شورای شهر تعامل کند. بنابراین فارغ از این که می دانم اعضای معترض شورای شهر، نیت خیری ندارند، باید ببینیم دلایلی که برای مخالفت با شهردار فعلی رشت می آورند چیست. اعتراضات به شهردار در قالب سه مفهوم «۵۳ تذکر»، «افشاگری»، «تغییرات گسترده» و «قطع درختان قدیمی برای احداث بی آر تی» مطرح می شود. مخالفان شهردار می گویندکه تاکنون ۵۳ بار به شهردار تذکر داده اند و او پاسخگو نبوده است. به بخش دوم این گزاره کار نداریم و فرض می کنیم حق با آن هاست و شهردار پاسخ نداده است. اما در حالی که حدود ۱۰۰ روز از آغاز به کار ثابت قدم می گذرد، ۵۳ تذکر رقمی منطقی است؟ ظاهراً این شورانشینان مخالف ثابت قدم، می خواهند با به رخ کشیدن بزرگی این عدد بگویند که او اصلاً مدیر خوبی نیست و به طور پیوسته تخلف می کند. مستند به آمار این دوستان، آقای شهردار به طور میانگین هر دو روز یک بار تخلف کرده و اعضای شورای شهر به او تذکر داده اند، اما او مدیر بدی است و به تذکرات مکرر و خیرخواهانه آنان توجه نکرده است. در این جا چند سوال مطرح می شود. اول این که آیا یک مدیر اساساً می تواند در عرض ۱۰۰ روز ۵۳ تخلف انجام داده باشد؟ ممکن است بگویند، احتمالش کم است اما ثابت قدم آنقدر مدیر بدی است که این اتفاق افتاده. به فرض صحت این گزاره که مبتنی بر یک استدلال بسیار سست است، این دوستان باید پاسخ بدهند که چطور شهرداری را انتخاب کرده اند که به زعم آن ها اینقدر بد است؟ آن ها خلیلی را کمتر از یک سال بعد از انتخاب برکنار کردند و چندین و چند ماه شهر را بدون شهردار رها کردند و جلساتی کسالت بار برگزار کردند تا چنین شهرداری (به زعم آن ها) انتخاب کنند؟ خوشبختانه سرعت عمل شورانشینان آن قدر بالاست که عملکردشان هنوز مشمول تاریخ نشده. مگر سال گذشته بعد از تعویق های مکرر در انتخاب شهردار و اعتراض ها به این روند نگفتند که می خواهند با طمانینه دست به انتخاب بزنند تا اشتباه نکنند؟ اگر فرض نادرست ناکارآمدی ثابت قدم را درست بگیریم، باید این اعضای شورا خود در مقابل مردم پاسخگو باشند که با چه متر و معیاری شهردار انتخاب کرده اند که ۱۰۰ روز نشده مدعی اند که او ۵۳ بار مرتکب تخلف شده است. انتقاد دیگری که از شهردار رشت مطرح می شود این است که ثابت قدم دست به تغییرات گسترده مدیریتی زده است و به ادعای یک عضو شورا، امنیت شغلی کارکنان شهرداری را به خطر انداخته است. شخصاً موافق تغییرات به این گستردگی نیستم و اگر جای او بودم (که خوشبختانه نیستم) این تغییرات را با شیبی کمتر انجام می دادم. اما هیچ کدام ما او نیستیم. هر کدام ما شاید روش خودمان را داشته باشیم. می توان از این تغییرات گسترده انتقاد کرد اما نه حالا، حداقل دو سال دیگر. چون تاثیرات مثبت و منفی چنین تغییراتی، یک شبه مشخص نمی شود. شاید شهردار معتقد است برای اداره بهتر شهر، این تغییرات لازم است. ممکن است ما این ادعا را قبول نداشته باشیم، اما وقتی او را به عنوان شهردار انتخاب کرده ایم باید از او و سیاست هایش حمایت کنیم. نمی توان انتظار داشت که شهردار برای هر تغییری نظر تک تک شورانشینان را اعمال کند. اگر اعضای شورا چنین انتظاری دارند، پس آن چه آن ها می خواهند شهردار نیست، یک پادو است. در ضمن، مگر وظیفه اصلی شهردار، تثبیت امنیت شغلی در شهرداری است؟ شهردار موظف به اداره شهر و تلاش برای آباد کردن شهر است. خوب است که این اتفاق با تثبیت امنیت شغلی کارکنان شهرداری همراه باشد، اما هدف اصلی شهردار چیز دیگری است. مخلص کلام این که تغییرات گسترده مدیریتی، تخلف نیست، نهایتاً کج سلیقگی است آن هم از زاویه دید شما، چون ممکن است شهردار به دلایلی کاملاً موجه این کار را انجام داده باشد. انتقاد دیگری که مخالفان شهردار در شورای شهر مطرح می کنند، ذیل مفهوم «افشاگری» تعریف می شود. افشاگری فلان عضو شورای شهر، افشای تخلف شهردار و... افشاگری تعریف مشخص دارد. افشاگری، انتشار اطلاعات محرمانه از یک اتفاق یا یک فعل ناموجه است. این که ۵۳ تذکر تاکنون به شهردار داده شده اسمش افشاگری نیست. این که شهردار با تغییرات مدیریتی عده ای از کارکنان شهرداری را ناراحت کرده، افشاگری نیست. من تا امروز در میان انبوه به اصطلاح افشاگری ها علیه شهردار، هیچ تخلفی ندیده ام. اگر واقعا شهردار یا یکی از مدیرانش مرتکب تخلفات اقتصادی و شبیه آن شنیده اند و مدرکی برایش موجود است، ما نیز به عنوان تریبون بخشی از افکار عمومی آن تخلف را پیگیری می کنیم، شهردار هر که می خواهد باشد، ثابت قدم باشد یا ناثابت قدم! اما توفان به پا کردن در فنجان چای، شاید جگر این دوستان را حال بیاورد اما نامش افشاگری نیست، نامش تهمت است، تخطئه است، تذبذب است، بی اخلاقی است. و اما مورد آخر، قطع درختان ۷۰ ساله برای احداث بی آر تی. این انتقاد وارد است، خیلی هم وارد است. شهردار می بایست در این باره با تامل بیشتری عمل می کرد. رشت، نیاز به توسعه دارد، اما رشت درختان ۷۰ ساله ای هم دارد که سرمایه فرهنگی این شهر هستند. اگر نمی شد بدون قطع کردن درختان ۷۰ ساله، خط ویژه اتوبوس های سریع السیر را احداث کرد، بهتر بود این تصمیم با مردم در میان گذاشته می شد، تا اگر نه با رای مستقیم مردم، حداقل با توجه به نظر آن ها تصمیم گیری می شد. این تنها اشتباه شهردار نیست. او حتماً اشتباهاتی دیگر هم انجام داده. هر کسی هم مدیریت شهرداری را برعهده بگیرد اشتباهاتی خواهد داشت. اعضای شورای شهر هم به سهم خود در این اشتباهات مقصرند، چرا که به جای این که به عنوان بازوی حمایتی و نظارتی شهردار عمل کنند و رابطه ای حسنه را شکل دهند، دایماً به فکر هوچی گری و تخریب هستند. ممکن است این اعضای شورا بگویند که آن ها به شهردار منتخب رای نداده اند، اما یکی از اصول اولیه کار جمعی، تمکین و احترام به رای اکثریت است. به دیگر سخن، شهردار رشت منتخب هر ۱۵ عضو شوراست نه آن هایی که به او رای داده اند. در سال های اخیر در چند یادداشت از منازعه شورای شهر شهر رشت و شهرداران به عنوان یک سریال تکراری یاد کردم. این که شورای شهر رشت، در سیکلی معیوب، سه تا شش ماه زمان صرف می کند تا شهردار را انتخاب کند. بعد آن دسته از اعضای شورا که در رای گیری به شهردار منتخب رای نداده اند، بدون توجه به اصل احترام به رای اکثریت، تمام توان خود را از گوشه و کنار رشت جمع می کنند تا جلوی پای شهردار سنگ بیندازند. بعد از سه تا شش ماه یا حداکثر یک سال، شهردار را استیضاح و برکنار می کنند و دوباره روز از نو روزی از نو!اما این بار نمی خواهم بگویم که این سریال، تکراری است، نه اتفاقاً این اتفاق بدعت است، بدعتی خطرناک که توجهی به آن نمی شود. بعد از افتضاحی که اکثریت شورای شهر سابق رشت بالا آوردند و لکه ننگ فساد اقتصادی را بر پیشانی این نهاد مردمی داغ کردند، و پس از پیگیری و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی شورای شهر سابق، تصور می شد اعضای شورای شهر دست به عصا راه بروند و مراقب باشند تا مبادا تخلفی از آن ها سر بزند. بله، دست کم تا امروز پرونده ای برای هیچ یک از اعضای شورای شهر فعلی بازنشده و این به معنای آن است که مستند به اصل برائت، آن ها را مبرا و پاک بدانیم. اما آیا فساد اقتصادی تنها تخلفی است که انجام می شود؟ آیا این که اعضای شورای شهر اجازه نمی دهند چرخ مدیریت شهری بچرخد، تخلف نیست؟ وقتی یک عضو شورا به لطایف الحیلی – چنان که افتد و دانی- دو سال پیش به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده، یک سال بعد، کاندیدای شهرداری شده و حالا برای شرکت در انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه ای غیر از رشت، کاندیدا شده، تخلف نیست؟ چرا من و دیگر شهروندان باید بپذیریم که فردی با این کارنامه، حتا یک بار منافع شهروندان را بر منافع خود ترجیح دهد. *روزنامه نگار

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code