| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران: بازیگر مشهور که با شکایت دختری جوان راهی دادگاه شده بود، هر چند از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد اما دادگاه اورا به خاطر ارتکاب عمل منافی عفت به تحمل شلاق و ممنوع الکاری محکوم کرد. رسیدگی به این پرونده از چندی قبل در دستور کار قضات دادگاه کیفری قرار گرفت. دختر جوانی به دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و مدعی شد از سوی یکی از بازیگران معروف مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. او گفت: مدتی قبل از طریق یکی از دوستانم با بازیگر معروفی آشنا شدم و دوستم گفت که او از من خوشش آمده و قصد ازدواج دارد. من هم گفتم اگر واقعا این نیت را دارد باید به خواستگاری ام بیاید. به این ترتیب یک روز او همراه با مادرش به خانه مان آمد و در حضور پدر و مادرم از من خواستگاری کرد. از آن روز به بعد چند مرتبه با یکدیگر بیرون رفتیم تا اینکه او یک شب از من برای شرکت در مهمانی ای که در خانه اش گرفته بود دعوت کرد. آن شب حدود ساعت11 مهمانی تمام شد و به جز من و خواستگارم هیچ کس در خانه نبود. او یک لیوان شربت به من داد اما همین که شربت را نوشیدم دچار سرگیجه و دوبینی شدم. او در شرایطی که نمی توانستم از خودم دفاع کنم من را مورد آزار و اذیت قرار داد. شاکی ادامه داد: پس از آن دیگر جوابم را نمی داد و گفت قصدی برای ازدواج ندارد. این در حالی بود که او باعث آبروریزی شده بود. به همین دلیل من هم تصمیم گرفتم از او شکایت کنم. دختر جوان برای اثبات اظهاراتش مدارکی نیز به دادگاه ارائه کرد. از این رو به دستور قاضی پرونده این بازیگر سرشناس به دادگاه احضار شد. هر چند این چهره مشهور در حضور قاضی به طور کلی ماجرای آزار و اذیت دختر جوان را انکار کرد اما شواهد و مدارکی که علیه وی وجود داشت باعث شد قاضی برای وی قرار وثیقه سنگینی صادر کند. در شرایطی که بازیگر مشهور قادر به تأمین این وثیقه نبود چاره ای نداشت تا این بار نه به عنوان بازیگر بلکه به عنوان یک متهم راهی زندان شود. دومین دردسر زندانی شدن بازیگر جوان چند روز بیشتر طول نکشید چرا که او سرانجام توانست وثیقه سنگینی را که برایش درنظر گرفته بودند تأمین کند و آزاد شود. اما نمی دانست در بیرون از زندان چه دردسر بزرگی در انتظارش است. در شرایطی که چند روز از آزادی موقت آقای بازیگر می گذشت وی سوار بر خودرواش در یکی از خیابان ها حادثه بزرگی به وجود آورد. او هنگام رانندگی در جریان تصادف با خودروی دیگری که راننده اش زن جوانی بود باعث مرگ وی شد تا دردسرهای زندگی اش دوچندان شود. در چنین شرایطی این بار وی به اتهام بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت بازداشت شد و تا زمانی که نتوانسته بود وثیقه 130میلیون تومانی دومین پرونده اش را فراهم کند، در زندان ماند. حکم دادگاه آقای بازیگر در انتظار سرنوشت دومین پرونده اش بود که موعد محاکمه به خاطر آزار و اذیت دختر جوان رسید. قضات دادگاه هر چند بعد از بررسی محتویات پرونده این بازیگر را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کردند اما او را در مورد ارتکاب عمل منافی عفت مجرم تشخیص دادند و به 99ضربه شلاق و منع از اشتغال به فعالیت های فرهنگی به مدت 2سال محکوم کردند.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code