| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: صبح امروز (پنج شنبه 4 شهریور) همزمان با سومین روز از هفته دولت بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در روستای تمچال آستانه اشرفیه با حضور استاندار گیلان، محمدحسین قربانی نماینده آستانه در مجلس،حجت الاسلام محمد ساجدی امام جمعه آستانه اشرفیه، مجید نیکخوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان،رحیم حیدری فرماندار آستانه و جمعی از مدیران استانی و شهرستان به بهره برداری رسید. ایستگاه پمپاژ مرکزی و خط انتقال تمچال آستانه اشرفیه از طریق برداشت آب از رودخانه ی سفیدرود 10 روستای منطقه را آبرسانی می کند. بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (4) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (13) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (6) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (12) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (10) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (11) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (3) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (8) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (7) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (5) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (2) بهره برداری از بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شمال کشور در آستانه اشرفیه (1)