| چهارشنبه، 06 مهر 1401
به گزارش نگاه ایران :
سعید حجاریان در گفت و گویی با روزنامه دولتی ایران درباره غیرعقلانی بودن رفتارهای دولت قبل گفته است: دولت٬ نماینده عقل است؛ اما در دولت پیشین «سودا» بر «عقلانیت» غلبه داشت و آن را از اعتدال و تعادل خارج کرده بود.
برای نمونه رئیس دولت قبل یکبار اعلام کرد دانشمندی داریم که به صحرا نگاه می کند و با همان نگاه تشخیص می دهد زیر زمین کجا معدن مس است و کجا معدن آهن. فیلمش هم هست. من پس از جستجوی فراوان متوجه شدم این فرد٬ شخصی است که رئیس دولت٬ ایشان را به وزیر بهداشت و درمان کابینه اش معرفی می کند تا وزیر امکانات مورد نیاز را در اختیار ایشان قرار دهد.
این آقای حکیم هم از وزیر برای راه اندازی یک مرکز تشخیص درخواست وام می کند. مرکزی که قرار بود در آن با نگاه و ورانداز کردن بیماران آنها را «سیتی اسکن» و «ام.آر.آی» کند. این حکیم مدعی بود که می تواند با نگاه کردن از مغز سر تا نوک پا مثل اسکن کردن سلولها و غدد سرطانی را تشخیص دهد و حتی تشخیص دهد آیا تومور بدخیم هم دارد یا نه! همان موقع وزیر بهداشت واکنش نشان می دهد و می گوید اینها همه خرافه است و همین ماجرا٬ یکی از دلایل برکناری آن وزیر میشود.
 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code