| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
نگاه ایران: هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان رشت امروز (پنجشنبه) با برگزاری انتخابات، معرفی شدند. در جریان برگزاری این انتخابات که 13 نفر از 14 عضو شورای اسلامی شهرستان رشت حضور داشتند، اعضای هیات رئیسه شورا معرفی شدند. در این انتخابات، اسماعیل حاجی پور با 13 رای برای چهارمین سال به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت معرفی شد. مهدی رشاد نیز با 13 رای نائب رئیس شد، محرمعلی رسولی با 10 رای و حسن زاهدی با 13 رای به عنوان منشیان شورای اسلامی شهرستان رشت معرفی شدند و علیرضا عبدی نیز با 13 رای سخنگو شد. شورای اسلامی شهرستان رشت شامل نمایندگانی از اعضای شورای اسلامی خمام، کوچصفهان، سنگر، لشت نشاء، رشت ، خشکبیجار و لولمان است. اسماعیل حاجی پور و محمدحسین کارگرنیا اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت، عضو شورای اسلامی شهرستان رشت هستند. شورای اسلامی شهرستان رشت 14 عضو دارد. انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان رشت هر سال برگزار می شود. شهرستان رشت با شش بخش، 293 روستا و 18 دهستان، دارای 930 هزار نفر جمعیت است که 60 درصد آنها شهری و 40 درصد روستایی هستند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code