| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: هجدهمین همایش معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه کلان شهرهای کشور صبح امروز (چهارشنبه 3 شهریور) به میزبانی شهرداری رشت در مجتمع خاتم الانبیا و با حضور مقامات استانی و شهری برگزار شد. (گزارش مشروح) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (1) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (11) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (13) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (3) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (18) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (4) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (16) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (2) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (17) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (6) امیر حسین علوی شهریور همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (8) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (9) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (12) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (10) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (19) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (14) همایش معاونان توسعه کلانشهر ها رشت (7)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code