| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
نگاه ایران: به مناسبت هفته دولت، چهار واحد تولیدی صنعتی در شهرک های صنعتی این منطقه مورد بهره برداری قرار می گیرند. به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این چهار واحد تولیدی صنعتی از  واحدهای غیرفعال بوده که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدار تولید قرار گرفته است و  در حوزه های تجهیزات پزشکی، چاپگر صنعتی، صنایع غذایی و بسته بندی ، در هفته دولت به صورت رسمی شروع به کار می کنند. ارزش سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی این واحدهای تولیدی صنعتی بیش از 200 میلیون ریال است و زمینه اشتغالزایی مستقیم برای 150 نفر را فرآهم نموده است. براساس این گزارش واحد تولید چاپگر صنعتی ، تجهیزات بیمارستانی ، ظروف و بسته بندی ماهی با همت 4 سرمایه گذار بخش خصوصی در هفته دولت فعالیتشان آغاز میگردد. سازمان منطقه آزاد انزلی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و در جهت اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی اقدام به فعالسازی واحدهای راکد صنعتی نموده است و مجموع واحدهای تولیدی فعال شده در دو سال گذشتهاز سوی سازمان  افزون بر 40 واحد تولیدی رسیده که  این واحدها با سرمایه گذاران جدید در مدار تولید، اشتغالزایی و صادرات به کشورهای منطقه قرارگرفته اند. در این میان استفاده از معدود ظرفیت های غیر فعال ناشی از برخی طرح های سرمایه گذاری راکد گذشته در شهرک های صنعتی، کیفیت مناسب محصولات تولیدی و صادرات محور بودن، عدم آلایندگی زیست محیطی و اشتغالزایی مناسب از مهمترین مزایای طرحهای سرمایه گذاری فوق در منطقه آزاد انزلی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code