پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
نگاه ایران:محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری در پاسخ به نامه جمعی از کارمندان دولت مشمول بیمه تامین اجتماعی که به کاهش 40 درصدی حقوق بازنشستگی خود اعتراض کرده بودند،دستور رسیدگی و بررسی مساعد صادر کرد. جمعی از کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند در نامه ای از معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درخواست کردند موضوع 'کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار' دوباره بررسی و جلوی کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق دوران بازنشستگی آنان گرفته شود. نوبخت نیز در پاسخ به این درخواست کارمندان دولت به معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان دستور بررسی با نظر مساعد صادر کرد. صدها هزار کارمند نگران دوران بازنشستگی کارمندان دولت در این نامه،با اشاره به بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مورخ 17 تیر ماه سال 1393 که کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را غیرمجاز دانسته است ،نوشتند: اجرای این بخشنامه، سبب کاهش شدید حقوق بازنسشتگی افراد تحت پوشش که شامل ده ها سازمان دولتی با صدها هزار کارمند در کشور می شود، خواهد شد. در ادامه این نامه آمده است : سال های سال از پرداخت هایی مانند اضافه کار کارکنان دولت تحت شمول صندوق تامین اجتماعی، حق بیمه کسر شده اما یکباره یک قرارداد دوجانبه بطور یکجانبه لغو شد و در این مدت هیچ راهی برای جبران آن ارایه نشده است. نویسندگان این نامه تصریح کردند، این در حالی است که امور حقوقی معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در اظهار نظری متفاوت بر کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مزبور براساس مقررات قانون تامین اجتماعی تاکید کرده است. در این نامه آمده است: دامنه شمول بخشنامه مذکور، دربرگیرنده تمامی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی است و به کار و زندگی صدها هزار نفر از کارکنان خدوم دولت مربوط می شود. تکلیف مبالغ هنگفتی که از کارمندان کسر شده، مشخص نیست در این نامه آمده است: بر اساس قرارداد یاد شده در طول سال ها مبالغ قابل توجهی بابت حق بیمه اضافه کار کارمندان از حقوق آنان کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است.اکنون با اجرای بخشنامه قطع حق بیمه از اضافه کار، تکلیف این مبالغ واریزشده به صندوق تامین اجتماعی و چگونگی بازگشت و محاسبه آن در حقوق بازنشستگی کارمندان دولت مشخص نیست.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code