سه شنبه، 29 مهر 1399 | 2020 Tuesday 20 ,October  
ورود کمباین به کشتزارها به دلیل بارندگی‌های اخیر سخت شده است
نگاه ایران:برنج و برنجکاری از دیرباز یکی از شغل های آبا و اجدادی گیلانیان بوده است. این شغل با وجود همه مشقت هایی که برای کشاورزان به همراه می آورد اما متکی به احتمالاتی همچون شرایط جوی و کم آبی ها است. امسال نسبت به سال های قبل، بارندگی های مناسبی در فصل کاشت برنج که محصولی وابسته به آب است، رخ داد. با گذشتن از روزهای بهاری و در تابستان که فصل برداشت این محصول استراتژیک و مهم 300 هزار کشاورز گیلانی است، بارندگی ها ادامه یافت و در بسیاری از مزارع گیلان، خوشه های برنج دچار افتادگی یا خوابیدگی شدند. حال با نزدیک شدن به پایان فصل برداشت، اغلب کشاورزان در مناطق شرقی گیلان که هر سال زودتر از سایر مناطق به کاشت و نشاء برنج می پردازند، ترجیح می دهند به صورت سنتی و دستی خوشه ها را درو کنند و به ورود کمباین ها به عنوان فناوری ای که برداشت برنج را راحت تر و سریع تر انجام می دهد، مقاومت نشان می دهند. برداشت برنج گیلان کمباین ها و افزایش ضایعات برنج «محمود رضازاده» کشاورزی است که از میزان ضایعاتی که کمباین روی برنج می گذارد ابراز نارضایتی می کند. این کشاورز 53 ساله در حال برداشت دستی مزرعه خود که در اطراف رودسر قرار دارد، بیان می کند: کمباین با اینکه سرعت برداشت برنج را بسیار افزایش و سختی کار کشاورز را کاهش می دهد اما باعث خرد کردن برنج و افزایش ضایعات محصول کشاورزمی شود. وی می افزاید: سال گذشته من و اقوامم استفاده از کمباین را تجربه کردیم اما امسال بیشتر اقوام ترجیح دادند به طور دستی و سنتی درو را انجام دهند زیرا برای برنجکار که به زحمت محصول خود را برداشت می کند، دانه دانه برنج ارزشمند است و تأمین هزینه های زندگی خانواده اش را باید از همین دانه ها به دست آورد. کشاورز دیگری که در حال برداشت خوشه های رسیده زردرنگ برنج در اطراف املش است، می گوید: بارندگی های اخیر سبب خوابیدگی خوشه ها شده است و استفاده از کمباین باعث کاهش کیفیت برنج می شود. «رحمان پورشفیع» می افزاید: استفاده از کمباین برای درو سبب می شود که گل و لای در میان خوشه برود و هنگام تبدیل به دانه باعث تیرگی دانه های برنج می شود و این اتفاق سبب می شود قیمت برنج نزد مشتریان پایین بیاید. این کشاورز ادامه می دهد: با اینکه هوا بسیار گرم است و برای دروی سنتی و دستی زحمات زیادی بر کشاورزان تحمیل می شود اما به این دلیل که زندگی کشاورز به این محصول و فروش آن وابسته است کشاورزان ترجیح می دهند زحمت دروی سنتی و دستی را به جان بخرند و برای حفظ کیفیت دانه های برنج از کمباین استفاده نکنند. وی می گوید: سال های گذشته تعداد کمباین ها بسیار کم بود و مردم با صرف هزینه و به انگیزه سرعت کار، کمباین ها را جایگزین دروی دستی و سنتی کردند. امسال تعدادی کمباین از مازندران به گیلان آورده شده است و در نتیجه برای کشاورزان کمباین کافی وجود دارد اما به دلیل خوابیدگی خوشه ها، اغلب کشاورزانی که می شناسم ترجیح می دهند که دستی برنج را به صورت دستی درو کنند. 2 هزار کمباین در مزارع گیلان رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان گرایش کشاورزان غرب گیلان به استفاده از کمباین را بیشتر از سال های گذشته برمی شمرد و درباره کاهش استقبال کشاورزان شرق گیلان به استفاده از کمباین در مزارع برنج می گوید: مزارع شرق گیلان همواره زودتر از مناطق غرب گیلان آغاز به نشاء می کنند، به همین دلیل زودتر به بار می نشینند. به دلیل بارندگی های اخیری که اتفاق افتاد و خوابیدگی که بر مزارع تحمیل شد، ورود کمباین به مزارع سخت شده است و کشاورزان ترجیح می دهند به صورت سنتی و دستی درو کنند. «حیدر کامیاب» می افزاید: با چنین خوابیدگی که در اغلب مزارع مناطق شرقی گیلان به وجود آمده است، استفاده از کمباین سبب بالا رفتن ضایعات برنج می شود. گذشته از امسال، رویکرد کشاورزان به استفاده از کمباین در سال های اخیر در استان بیشتر شده است، به طوری که از 238 هزار هکتار اراضی شالیکاری استان، در سال گذشته 100 هزار هکتار برداشت مکانیزه صورت گرفته است که این مقدار امسال به 120 هزار هکتار رسیده و دلیل آن گرایش مزارع غرب استان به استفاده از کمباین است. وی بر این عقیده است که استفاده از کمباین مزایایی همچون تسریع برداشت و کاهش زحمت و سختی کشاورزان را به ارمغان می آورد و این کار برای حفظ و توسعه کشاورزی برنج گیلان ضروری است. بنا بر گفته های این مسئول، چشم اندازی که سازمان جهاد کشاورزی گیلان برای برداشت مکانیزه مزارع در آینده نزدیک استان دارد، برداشت از 180 هزار هکتار اراضی شالیکاری استان است. وی می افزاید: در مابقی مزارع گیلان، شیب بالا و وضعیت و هندسه مزارع به گونه ای است که امکان ورود کمباین ها وجود ندارد. بهترین وضعیتی که می توان در مزارع گیلان برای برداشت مکانیزه در نظر داشت همین رقم 180 هزار هکتار است. کمباین های وارداتی در حال حاضر 2 هزار کمباین در استان فعال هستند. کامیاب از ورود کمباین از استان هایی چون شیراز اصفهان و مازندران به داخل استان خبر می دهد و می گوید: ورود کمباین ها از استان های دیگر سبب رقابتی شدن و کنترل و توازن قیمت اجاره آنها برای کشاورزان می شود و می توان از آن به عنوان یک فرصت نام برد که تعادل قیمت ها و هزینه ها را در فصل برداشت برای کشاورزان به ارمغان می آورد. به گزارش هر کمباین قابلیت برداشت محصول 50 هکتار شالیکاری در فصل درو را دارد. با حسابی سرانگشتی می توان دریافت که برای رسیدن به برداشت مکانیزه در 180 هزار هکتار از اراضی شالیکاری گیلان به 3 هزار و 600 کمباین نیاز است. عددی که نسبت به تعداد کمباین های موجود در استان، فاصله ای قابل توجه دارد. با این همه به نظر می رسد تا زمانی که کشاورزی گیلان بر پایه روش های سنتی و تجربی از ابتدای کاشت تا برداشت پیش رود و متکی به تغییرات جوی باشد، برداشت مکانیزه و کمباین ها جایگاهی مطمئن در بین کشاورزان گیلان ندارند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code