پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
امکان تغییر در جامعه با نهادینه ‌شدن عنصر شجاعت
علیرضا اشجارینگاه ایران/علیرضا اشجاری* نقد،فاقد چارچوب است و بر اساس فرهنگ جامعه، ارزش یابی می شود. در هیچ کشوری برای نقد، چارچوبی مشخص نکرده اند، تا حقوق نقاد محدود نشود. بنابراین اگر برای نقد بخواهیم، چارچوب دولتی در نظر بگیریم جز مدح چیزی به عمل نمی آید. در جامعه ی امروز ما، صاحبان قدرت در مقابل نقد سعی می کنند، یا واکنش کمتری از خود نشان دهند و یا اصلا واکنشی نشان ندهند. اما در این میان کسانی نه از بدنه ی قدرت بلکه نزدیک به صاحبان قدرت، بدون توجه به «اثرِ نقد» به فرد نقاد هجمه وارد می کنند تا با تخطئه ی او، اثرِ نقد را خنثی سازند. درواقع نقد،عامل منازعه نیست بلکه رفتار این افراد، منازعه ایجاد می کند و امروز، شخصیت های متفاوتی باید تلاش کنند که این منازعات را برطرف سازند. مردم از نقد، خسته نشده اند بلکه از منازعات افرادی خسته شده اند که مطالبی مانند «تحلیلی بر دو نشست حامیان دولت یا علیه دولت؟! در شهرستان آستانه اشرفیه» را به نگارش درآورده اند. نگارشی که از «عصبانیت» فرد موردنظر برخاسته است و بیشتر شبیه «نق» زدن است. البته چه دوستان و چه رقیبان ،اگر نقدی به «زمان» ،«مکان» و «ادبیات» نقد این جانب داشته اند، قابل احترام است اما «نق» زدن ازآنجا آغاز می شود که می خواهند برای نقاد جایگاه و چارچوب تعریف کنند. پس از جلسه ی دوم که در فرمانداری (با دعوت فرماندار محترم برای رفع کدورت های حاصل از این منازعات) شکل گرفت، آب را دوباره «گل آلود» کردن، چه پیامی دارد؟ آیا این منازعات می تواند، منافعی را دنبال کند؟ درهرصورت، این آب گل آلود نخواهد شد مادام که سرچشمه ی آن زلال و صاف است و در مسیر خود گل ولای ها را خواهد برد و روزی در زلالی و صافی اش، چهره های نازیبا را به خودشان نشان خواهد داد. آن هایی که با اظهارات نادرست سعی در سیاه نماییِ نقدهای این جانب دارند، خوب است برای تشخیص جایگاهِ یکدیگر، خود را در ترازوی جامعه قرار دهیم تا جامعه از گذشته تابه حال ما را قضاوت کند و «وزن» ،«ریشه» و «اخلاق» اجتماعی ما را بسنجد؛ آنگاه خواهیم فهمید چه کسی در این میانه دایه ی مهربان تر از مادر شده است. این روزها در شهر آستانه با تبلیغات اجرای تئاتر «شال ترس ممد» مواجه هستیم. که همگان را به دیدن این تئاتر توصیه می کنم. نکته ی برجسته ی این تئاتر این است که اگر «عنصر شجاعت» در یک جامعه نهادینه شود، تغییر در آن جامعه شکل خواهد گرفت. *فعال اصلاح طلب شهرستان آستانه اشرفیه نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code