دوشنبه، 28 مهر 1399 | 2020 Monday 19 ,October  
نگاه ایران: اتاق هم اندیشی تخصصی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گیلان تاسیس و راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی و اقدامات تامینی و تربیتی اداره کل زندانهای استان گیلان، سید حمید حسینی مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی گیلان از راه اندازی این اتاق با هدف جمع آوری و بررسی ایده ها و برنامه های علمی و عملی مربوط یه امور اصلاح و تربیت و سایر موارد وابسته خبر داد. این گزارش می افزاید:  از همه صاحب نظران مراکز علمی و پژوهشی دعوت می شود تا برای بکارگیری ایده های نو ، با این اتاق تخصصی همکاری کنند.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code