پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
نگاه ایران/ پویا درگاهی: مراسم اختتامیه دومین دوره جشنواره سبز جوکول،  شب پنج شنبه (28 مرداد) در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی با حضور پرشور مردم و مدیران منطقه آزاد، با اجرای بهروز تشکر و گروه موسیقی «سنت» برگزار شد. (گزارش مشروح) این جشنواره با موضوع «برنج» در سه بخش عکاسی، ساخت مترسک و آشپزی و با هدف معرفی ظرفیت ها ، توانمندی ها، جاذبه ها و فرهنگ بومی منطقه به گردشگران برگزار شد. اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (1) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (2) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (7) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (8) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (3) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (4) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (9) امین افقی مرداد2 مهدی کاظمیان منطقه آزاد اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (15) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (12) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (13) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (17) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (21) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (20) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (22) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (24) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (23) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (6) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (26) اختتامیه جشنواره سبز جوکول منطقه آزاد (25)  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code