| پنجشنبه، 07 اسفند 1399
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: رویداد تجاری سازی پله، رویدادی که برای سرمایه گذاری در استارت آپ ها و محصولات خلاقانه برای اولین بار در ایران صبح امروز (پنج شنبه 28 مرداد) در مجتمع فرهنگی دهکده ساحلی بندرانزلی توسط «مجتمع آموزشی پل گیلان» برگزار شد. (گزارش مشروح نگاه ایران از اختتامیه رویداد پله) دکتر مسعود اصفهانی رئیس ینیاد نخبگان گیلان، جابر اخلاقی معاون اداره کل آموزش و پرورش گیلان و جمعی از سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه محصولات خلاقانه از جمله حاضرین در این مراسم بودند. رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (1) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (2) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (6) مهرگان روحی مرداد (1) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (14) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (11) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (3) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (12) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (7) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (18) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (9) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (10) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (13) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (16) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (8) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (17) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (19) رویداد تجاری سازی پله دهکده ساحلی انزلی (4)