| پنجشنبه، 07 اسفند 1399
جبار کوچی نژاد نماینده رشت در مجلس؛
       کد خبر: 62956
نگاه ایران:نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه ما یک سوم مصرف چای داخلی را در کشور تامین می کنیم، گفت: در موضوع چای مشکلات مدیریتی و مافیا وجود دارد. جبار کوچی نژاد در خصوص وضعیت تولید چای در کشور، اظهار کرد: ما 110 هزار تن مصرف چای و 30 هزار تن تولید چای داخلی در کشور داریم اما متاسفانه این میزان را نیز نمی توانیم مدیریت بهینه کنیم. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت  چای در کشور باید سه مولفه تولید،برداشت و بازرگانی در اولویت قرار بگیرد، افزود: ما یک سوم مصرف چای داخلی را در کشور تامین می کنیم و این در حالی  است که زمانی در وضعیت تولید و توزیع چای پیچیدگی وجود دارد، بدیهی است که در این راستا کشاورز نیز متضرر می شود. کوچکی نژاد گفت: اگر تولید چای در کشور ساماندهی شود، می توان در راستای تولید چای به نحو کارشناسانه ای حضور به عمل آوریم و این درحالی است که ما می توانیم با ساماندهی چای مانند محصولاتی همچون گندم و برنج، چای ایرانی  را نیز به نحو مطلوب تولید کنیم. وی ادامه داد: چای ایرانی در یک حجم محدودی در اراضی کشاورزی تولید می شود، اراضی مناسبی در شمال کشور وجود دارد که می توانیم با برنامه ریزی تولیدمحور در راستای چای ایرانی نیز به خودکفایی برسیم. نماینده مردم رشت در مجلس دهم با بیان اینکه مطالبات چایکاران باید در زمان مقرر پرداخت شود تا کشاورز در این راستا متضررنشود، یادآورشد: سیستم برنامه ریزی کشور چای داخلی را که به میزان 20 الی 30 هزار تن تولید می شود، نمی تواند مدیریت کند و عدم این مدیریت موجب می شود که منابع کشور هدر برود  و در این راستا نیز کشاورزان متضرر هستند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در بحث چای مشکلات مدیریتی و مافیا وجود دارد، یادآورشد: مافیا، چای را در کلاف های پیچیده قرار می دهد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code