| چهارشنبه، 13 اسفند 1399
نگاه ایران:در پی اعلام نتایج رتبه بندی، بعد از روزنامه های سراسری و روزنامه های بخش خصوصی، نگاهی به جدول اعلام شده، درباره برخی روزنامه های تک زمینه ای نیز نتایجی را به مخاطبان ارایه می دهد. در حوزه روزنامه های اقتصادی، روزنامه های «دنیای اقتصاد»، «فرصت امروز»، «جهان اقتصاد»، «جهان صنعت»، «عصر اقتصاد»، «فاینشنال تریبون»، «آسیا»، «اقتصاد پویا» و «ابرار اقتصادی» به ترتیب رتبه های اول تا نهم را کسب کرده اند. همچنین در بخش روزنامه های ورزشی «خبر ورزشی»، «ایران ورزشی»، «گل»، «۹۰»، «شوت»، «ابرار ورزشی»، «پیروزی» و «هدف» رتبه های اول تا هشتم را به دست آورده اند. در زمینه روزنامه های غیرفارسی زبان، «تهران تایمز»، «ایران دیلی»، «ایرانیان»، «الوفاق» و «الیک» رتبه های اول تا پنجم را به دست آورده اند. همچنین در روزنامه های مربوط به حوزه فرهنگ و هنر نیز «سینما»، «بانی فیلم»، «وصف صبا» و «هنرمند» رتبه های اول تا چهارم را کسب کرده اند. رتبه بندی روزنامه های سراسری نیز «همشهری»، «دنیای اقتصاد»، «ایران»، «خراسان»، «خبر ورزشی»، «جام جم»، «اطلاعات»، «کیهان»، «شرق» و «اعتماد» اعلام شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code