| دوشنبه، 11 اسفند 1399
نگاه ایران/مهدیه عطایی:عصر روز گذشته شماری از خبرنگاران و عکاسان مهمان اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان بودند. (گزارش مراسم را اینجا بخوانید) این مهمانی به بهانه بزرگداشت 17 مردادماه روز خبرنگار از سوی  سازمان حفاظت محیط زیست گیلان در مرکز قلم گوده تالاب انزلی برپا شد. قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان در حین تالاب گردی خبرنگاران  در مورد اقدامات سازمان محیط زیست برای احیای تالاب توضیحاتی ارائه داد. تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (9) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (11) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (12) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (1) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (2) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (3) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (4) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (5) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (6) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (7) تالاب انزلی،تجلیل از خبرنگاران حوزه محیط زیست (8)

به اشتراک بگذارید:
" به مناسبت روز جهانی تالاب ها "
تالاب «انزلی»

نگاه شما:

security code