| یکشنبه، 10 اسفند 1399
نگاه ایران: نایب رییس مجلس با «غلط» و «نادرست» خواندن برخی اظهارات درباره برگزار نشدن هیچ کنسرتی در شهر مشهد، تصریح کرد: کشور که حکومت فدرالی نیست؛ نباید درباره اجرای کنسرت ها در استان های مختلف تفاوت قائل شد. علی مطهری در خصوص اظهارات اخیر امام جمعه مشهد نسبت به اجرای کنسرت ها در استان خراسان رضوی گفت: درباره اجرای کنسرت ها در استان های مختلف نباید تفاوت قائل شد، زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و این گونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می کند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کار و نظر، غلط و نادرست است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نباید زیر بار این موضوع می رفت. وی تصریح کرد: معنی ندارد بگوییم که یک استان از قانون مستثنی است. در اینجا وزیر ارشاد عقب نشینی کرده و کارش هم درست نیست و حتی می شود مورد سوال در مجلس واقع شود. مطهری در خصوص شرایط خاص شهر مشهد نیز گفت: این موضوع از کجا آمده است؟ چنین چیزی اصلا معنی ندارد. اگر یک کنسرتی  اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست. نایب رییس مجلس در خصوص اظهاراتی پیرامون حریم امام رضا (ع) در مورداجرای کنسرت ها تأکید کرد: چیزی به نام حریم امام رضا (ع) وجود ندارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code