| یکشنبه، 10 اسفند 1399
میرحسین-مومنی-زادهمیرحسین مومنی زاده *  شهر و شهرنشینی از جدی ترین و مهمترین مباحثی است که توجه جدی به آن می تواند پایه های توسعه ایران مدرن و اسلامی را بنا کند. چنانچه شهری به مثابه یک سازمان قلمداد گردد، لازم است که در راس آن و به منظور اداره شهر از فنی استفاده گردد که همان مدیریت شهری است. در این راستا توجه به فرهنگ و اخلاق در امر مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است. رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع شهری بدون درنظر گرفتن فرهنگ شهرنشینی، مشکلات گسترده ای را در شهرها به وجود آورده است. امروزه یکی از کارآمدترین ساز و کارهای مدیریت شهری برای رسیدن به مناسبات اجتماعی مطلوب و کاهش هزینه های وارده بر شهر؛ توجه و برنامه ریزی برای ارتقای فرهنگ و اخلاق شهرنشینی در بین شهروندان است. باید توجه داشت مدیریت شهری ابزاری است که به وسیله آن می توان توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورد. در چنین فرآیندی، مدیریت شهری به خصوص شهرداری ها، می توانند به عنوان کارگزاران محلی به بهبود مناسبات اجتماعی شهروندان کمک کنند. از نظر فرهنگی؛ شهر خوب و مطلوب علاوه بر مدیریت شهری کارآمد، نیازمند شهروندانی آگاه و آشنا به حقوق و وظایف شهروندی است. بنابراین مدیریت شهری باید برای آگاه سازی عمومی و ایجاد و ارتقای فرهنگ شهرنشینی، گسترش شهروند مداری و آموزش شهروندان در زمینه های مختلف، کارکرد و فعالیت فرهنگی داشته باشد. محدود ماندن به عادات فکری متداول، ما را از فهم واقعی کشور و در مقیاس کوچکتر؛ شهر، باز می دارد و اگر شناخت شهر محدود به سنت پژوهشی باشد و از پدیدارشناسی فاصله بگیریم، گنجینه ای ارزشمند را از دست داده ایم؛ چرا که شهر با تجربه زیستی شهروندان گره خورده است. تعالی و رشد انسان در ارتباط انسان با مکان پدیده ها و روابط بین آنها نهفته است و در این میان شهر همچون شاه کلیدی است که سرشت انسان در آن رقم می خورد. اگر گفتمان شهری از کنش ارتباطاتی شهروندان و تعاملات با حوزه مدیریت شهری رقم بخورد، می تواند در شهر موثر باشد و این موضوعی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و بر روی آن مطالعه کنیم .اگر بخواهیم شهر خوب اداره شود؛ باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر توجه داشته باشیم چراکه بدون مطالعه عمیق نمی توان برای موضوعات پیچیده نسخه پیچید. پیشرفت جامعه در عرصه سیاسی، اقتصادی، تجاری و حرفه های اجتماعی در گرو رشد اخلاقی و سلامت اخلاقی جامعه است. به ویژه در سازمانها، اخلاق، پتانسیلی دارد که می تواند بهره وری را افزایش دهد. رعایت و اجرای اخلاق حرفه ای می تواند مدیریت تعارض را بهینه و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و باعث افزایش کار گروهی و تیمی شود. جامعه ما در مقیاس بسیار بزرگی از بی اخلاقی ها در حرفه ها لطمه دیده است. بسیاری از شهروندان ما صدمات تلخ ناشی از اخلاق گریزی را تجربه کرده اند. به همین دلیل امروزه گرایش و تشنگی به اخلاق در بین شهروندان و سازمانها رو به افزایش نهاده است. همچنین در توسعه اخلاق در زمینه های تخصصی همچون اخلاق کشاورزی، اخلاق اقتصادی، اخلاق خدمات عمومی، اخلاق در مدیریت شهری و... قدمهای جدی باید برداشته شود. به عنوان مثال اعضای شورای شهرها در تمام شهرها می توانند در انتخاب شهردار بحث طرح رشد اخلاقی را جدی گرفته و اجرا نمایند و از شهرداران مطالبه کنند که برای رشد اخلاق در مدیریت شهری چه کرده اید؟ در واقع این کاستی ها هنوز وجود دارد و می توان آن را پیگیری کرد. *مشاور برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار رشت

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code