| جمعه، 08 اسفند 1399
نگاه ایران:نایب رییس دوم مجلس خواستار ارائه توضیحاتی از سوی رییسی، نیری و پورمحمدی در مورد اظهارات آیت الله منتظری شد. علی مطهری در یادداشتی اینگونه نوشت: «در صحت انتساب این فایل به آیت الله منتظری تردیدی نیست. قبلا این مطلب چاپ شده بود. البته صحبت های ایشان از روی دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی بوده، ولی این که نگرانی ایشان جا داشته یا نه و اصلا ماجرا چه بوده، درست برای ما روشن نیست. این که آیا حکمی از طرف امام(ره) بوده یا نه، و اگر بوده چه بوده و آیا این حکم درست اجرا شده یا نه، روشن نیست و اطلاعات ما ناقص است. خوب است آقایان رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه بوده اند توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است، عذرخواهی شود. ولی به طور کلی انقلاب اسلامی ما در مقایسه با سایر انقلاب ها با مخالفان خود با رأفت بیشتری برخورد کرده است و نباید چهره آن مخدوش جلوه داده شود.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code