| شنبه، 09 مهر 1401
به گزارش نگاه ایران : اینستاگرام گروه تلگرامی چلنج با اشاره به حاشیه های ایجاد شده پیرامون حجاب عضو همراه هیات پارلمانی ایتالیا در دیدار با رییس جمهور، ماجرای کشف حجاب خبرنگار اسپانیایی در مقابل احمدی نژاد را به دلواپسان یاداور شد. در متن منتشره در این صفحه آمده است:     کدامیک با حجاب تر است؟ یادش بخیر 25 اسفند سال 89 و در اولین سال از دولت دوم دکتر احمدی نژاد، کشف حجاب خبرنگار اسپانیایی در مقابل وی در زمان مصاحبه تلویزیونی که در تهران و دفتر رئیس جمهور ضبط می شد جنجال هایی به پا کرد اما کمتر کسی خاطرش هست که حامیان تندروی رئیس جمهور سابق برای این اقدام احمدی نژاد و سکوتش در برابر خانم خبرنگار لب به انتقاد باز کرده باشد . در آن زمان رئیس جمهور نه تنها کوچکترین اشاره ای به کشف حجتاب آنا پاستور نداشت بلکه تا پایان مصاحبه به روی خوش و رخ به رخ با وی به گفتگو نشست . امروز اما بسیاری از منتقدین دولت فریادشان بر سر حجاب نا متعارف عضو همراه هیات پارلمانی ایتالیا در برابر دکتر حسن روحانی در آمده است . به راستی حجاب کدامیک از این دو زن در برابر روسای جمهور قبلی و فعلی بهتر است ؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code