| سه شنبه، 12 اسفند 1399
نگاه ایران: ماموران امنیتی المپیک ریو از یک ایرانی، که پارچه نوشته ای را در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های ایران بلند کرده بود، خواسته اند آن را پایین آورد و بازی را ترک کند. روی پارچه نوشته  در جریان بازی روز شنبه والیبال میان ایران و مصر به انگلیسی شده بود: "بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه ها شوند." کمیته بین المللی المپیک بیانیه های سیاسی در جریان بازی ها را منع می کند. این ایرانی از خروج از ورزشگاه خودداری کرد و پس از آن بود که ماموران امنیتی دست از تلاش برای خارج کردن او برداشتند و او برای باقی بازی پلاکارد خود را نمایش داد. او می گوید قصد دارد در همه بازی های تیم والیبال ایران شرکت کند. بازی بعدی روز دوشنبه خواهد بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code