| یکشنبه، 10 مهر 1401
[caption id="attachment_2929" align="alignnone" width="123"]فرشاد نوروزپور فرشاد نوروزپور[/caption] پایگاه خبری خزرآنلاین در یادداشتی که عصر امروز منتشر شد، طی یک مقدمه و پنج بند به تشریح زمینه و دلایل طرح موضوع استیضاح محمدعلی ثابت قدم، شصت و چهارمین شهردار رشت، سه ماه پس از روی کار آمدن با 9 رای از 15 عضو چهارمین شورای شهر رشت پرداخت. اهمیت این یادداشت به این جهت است که این پایگاه خبری در کنار چند رسانه فرعی تازه تاسیس دیگر به عنوان تریبون و رسانه اصلی و مرجع طیف مخالف شهردار فعلی در شورا است و بی شک انتشار این یادداشت به تعبیری بیانیه و اعلام موضوع این طیف محسوب می شود. در مقدمه این یادداشت نقبی زده شده است به موضوع استیضاح محمدابراهیم خلیلی، شهردار یک ساله منتخب شورای چهارم تا وقایع منجر به استیضاح او در مقایسه با عملکرد شهردار فعلی قرار گیرد. روح کلی مستفاد از این مقدمه و بندهای ذیل آن در ادبیات دیپلماتیک و روابط بین المللی همان تئوری «چماق و هویج» است که البته در مقام عمل الزاما بار منفی ندارد. در واقع این طیف از شورانشینان با گوشزد و هشدار صریح نسبت به وجود اراده جدی برای اجرای استیضاح ثابت قدم، با پذیرش و اذعان به صدمات و مشکلات ناشی از بی ثباتی در مدیریت شهری ، به طور ضمنی نشانه هایی برای آمادگی عدم کشاندن کار به این مرحله را بروز داده اند. نکته مثبت این اعلام موضع همینجاست که طرف مقابل دست از هیاهو و جنجال سازی برداشته و آمادگی خود را برای سازش و مذاکره برای برون رفت از بحران فعلی اعلام کرده است.   نزدیک ترین تجربه ای که در تشابه وضعیت فعلی به ذهن ایرانیان می رسد، مذاکرات 5+1 و ایران برای حل موضوع پرونده هسته ای است. آنجا که روزی دور یک میز نشستن و صحبت طرفین تابویی محال به نظر می رسید اما در نهایت با ورود عقلانیت،مصلحت و خیرخواهی به نتیجه برد-برد رسید. قاعدتا وضعیت مدیریت شهری رشت به اندازه ای بغرنج و البته فاصله گرفتن هر روزه دو طرف به میزانی هست که خطر سقوط منافع پایدار شهروندان رشت در شکاف ایجاد شده در مدیران و برنامه ریزان شهری به مرز هشدار رسیده باشد. بنابراین با در نظر گرفتن نشانه های مثبت مستفاد از یادداشت منتشره، صحبت از جاری ساختن عقلانیت، دست برداشتن از لجبازی و گذشتن از منافع (الزاما بار منفی ندارد) و برنامه های هر طرف ضروری و واجب باشد. به بیان دیگر، طرفین بحران فعلی باید با هدف مشترک حل مشکل به نفع شهر وارد ارتباطی تعاملی و بی تنش شوند یک بار برای همیشه حتی با سپری کردن جدی ترین بحث ها و چالشی ترین نکات، مشکل فی مابین را از طریقی مرضی الطرفین حل کنند و به جای تاکید بر تضاد منافع به منافع مشترک پایدار بیاندیشند و بدانند که برای وصل کردن و نه برای فصل کردن نمایندگی مردم را بر عهده گرفته اند. با یادآوری روند مذاکرات برنامه هسته ای، شاید بد نباشد که افراد دو طرف هم برای مدتی گوش خود را بر صحبت های راست و دروغ دلواپسان اطراف خود، ماهی گیران آب های گل آلود و کاسبان بحران در شهر ببندند، تبلت ها و موبایل های خود را خاموش، آتش رسانی به توپخانه های رسانه ای دو طرف را تمام،از جنجال سازی و تحریک بادیگاردهای رسانه ای خود پرهیز کنند تا در آخر کار به نتیجه ای برسند که برای شهروندان و رشت خوش آیند باشد. شایسته است بزرگان و چهره های ذی نفوذ استان،نخبگان و فعالین رسانه ای، اجتماعی،محیط زیستی، توسعه گرا و فرهنگی مرتبط و دلسوز مسائل شهری نیز در این پیچ پرخطر تاریخی با میانجی گری، تلاش،مشاوره و اعمال فشار به دو طرف به نفع منافع پایدار شهر عمل کنند و رسالت تاریخی خود را انجام دهند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code