| دوشنبه، 11 اسفند 1399
نگاه ایران:دلیل گسترش سنبل آبی این است که هر بیننده ای ناخواسته گیاهچه ای از آن را منتقل می کند. سنبل آبی جزء 10علف هرز مهم دنیا است و بدترین علف هرز زیستگاههای آبی است. این علف هرز از خانواده غلافیان و از گیاهان اوندی گلدار،پهن برگ،شناورآزاد و با ارتفاع کم تر از یک متر است. این گیاه در 75کشور گزارش شده است و اکنون 56کشور دنیا با آن به عنوان علف هرز مبارزه می کنند. امیر مرادی پدافند غیرعاملمرادی مدیرعامل پدافند غیرعامل گیلان گفت: دلیل گسترش سنبل آبی این است که هر بیننده ای ناخواسته گیاهچه ای را از آن منتقل می کند و ورود آن به تمام دنیا با عنوان گل و گیاه زینتی بوده است. وی افزود:این گیاه شیطانی حدود 3هزار بذر دارد و طول عمر ان در داخل رسوبات 15تا 30سال گزارش شده است و جوانه زنی آن در طول سالهای متمادی اتفاق می افتد که سبب شده ریشه کنی این علف هرز سخت باشد. مرادی از مردم خواست از خرید و انتقال این گیاه به شدت پرهیز کنند. پروفسور هولم نیم قرن پیش بیان کرده بود که مهم ترین مشکل آینده بشر در کشاورزی مبارزه با سنبل آبی خواهد بود و بنابر پیش بینی او تمام مشکلات قابل تصور در کشاورزی را سنبل آبی یک جا ایجاد می کند. جامعه شناسان ریشه فقر و تروریسم در آفریقا را  نابودی بسیاری از منابع و کاهش فرصت شغلی در جامعه روستای ناشی از سنبل آبی می دانند. در گیلان شالیکاری مهمترین فعالیت اقتصادی روستاییان محسوب می شود و عدم توجه به مبارزه با سنبل آبی معادل نابودی شالیکاری در استان است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code