| جمعه، 15 اسفند 1399
نگاه ایران:شیرجه روی چینی پس از نایب قهرمانی هموطن خود در این رشته در محل مسابقات از وی خواستگاری کرد. در رقابت های شیرجه المپیک ریو «هه ژی» ورزشکار چینی که در لندن توانسته بود به مدال طلا برسد، اینبار مغلوب ورزشکار دیگری از کشور چین شد تا به مدال نقره بسنده کند. با این حال پس از این ناکامی اتفاق غیرمنتظره و خوش آیندی برای ورزشکار چینی رخ داد؛ «کین کای»، شیرجه روی هم وطن او که روز گذشته به مدال برنز دست یافته بود هنگام توزیع مدال ها از «هی زی» خواستگاری کرد و به وی حلقه ازدواج داد. ورزشکار چینی که از خوشحالی گریه می کرد همانجا پیشنهاد ازدواج هموطنش را پذیرفت. (فیلم را اینجا ببینید) خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 1 خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 2 خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 3 خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 4 خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 5 خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 7 خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 8 خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 9 خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 10 خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 11

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code