| دوشنبه، 11 اسفند 1399
نگاه ایران: با حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس دانشگاه آزاد گیلان به عضویت شورای علمی بنیاد نخبگان استان منصوب شد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور طی حکمی  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان را به عضویت شورای علمی بنیاد نخبگان استان گیلان منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر علیرضا امیرتیموری

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

سلام علیکم:

با استناد ماده 3 « آئین نامه تشکیل و اداره شورای علمی بنیاد نخبگان استان» و با توجه به مراتب علم، تعهد و کارآمدی جنابعالی بنا به پیشنهاد رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان و تأئید معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان به موجب این حکم از تاریخ 1395/4/30 به سمت « عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان گیلان» منصوب می شوید.

امید است با توکل بر خداوند سبحان و با همکاری سایر اعضای شورای علمی در تحقق مأموریت های شورا و راهبری امور نخبگان استان بر مبنای سیاست ها و برنامه های کلان بنیاد ملی نخبگان موفق باشید.

سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code