| یکشنبه، 17 اسفند 1399
نگاه ایران: یارانه مردادماه ساعت 24 روز سه شنبه واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد شصت و ششمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مردادماه جاری ساعت 24 روز سه شنبه (26 مردادماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code