| جمعه، 08 اسفند 1399
نگاه ایران: مدیر کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاهها در بازدید از سیستم های کمک ناوبری فرودگاه سردار جنگل رشت از خریداری سیستم D.VOR جهت نصب در این فرودگاه خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیلان، مهندس محمد امیرانی مدیر کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پس از بازدید روز چهارشنبه 20 مرداد از سیستم های کمک ناوبری فرودگاه سردار جنگل رشت اظهار داشت: سیستم D.VOR که زاویه هواپیما را نسبت به شمال مغناطیسی  و موقعیت هواپیما را نسبت به ایستگاه زمینی این دستگاه کمک ناوبری نشان می دهد پس از ترخیص از گمرک در فرودگاه سردار جنگل رشت نصب خواهد شد. وی به تعویض دستگاه کمک ناوبری ILS که تسهیل کننده فرود هواپیما بر روی باند پرواز است اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط جوی گیلان، خرید و دستگاه جدید ILS فرودگاه رشت در دستور کار قرار گرفته است و با  نصب این دستگاه، فرود هواپیما در شرایط جوی نامساعد امکان پذیر خواهد بود. مدیر کل فرودگاه گیلان نیز در این دیدار ضمن خوش آمدگویی، افزایش پرواز در فرودگاه رشت را مستلزم فراهم کردن زیرساخت های لازم از جمله سیستم های کمک ناوبری مانند D.VOR   ، ILS  و DME دانست که شرکت های هواپیمایی را جهت برقراری پرواز از فرودگاه سردار جنگل رشت ترغیب خواهد کرد. مهندس غلامرضا کریم آقایی افزود: یکی دیگر از عوامل ترغیب شرکت های هواپیمایی جهت برقراری پرواز از فرودگاه سردار جنگل رشت، تضمین مسافر از سوی آژانس های گردشگری و مسافرتی در گیلان می باشد و انتظار می رود این آژانس ها با هم افزایی یکدیگر در افزایش پروازهای فرودگاه سردار جنگل رشت نقش آفرینی کنند. IMG_6395

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code