| یکشنبه، 17 اسفند 1399
نگاه ایران:مدیرعامل سازمان پسماندهای شهرداری رشت در ادامه برنامه های دوره ای از مرکز دفن زباله سراوان و روند اجرایی لندفیل سراوان بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت علیرضا حاجی پور در حاشیه این بازدید که در راستای سرکشی از حوزه های کاری مرتبط با این سازمان انجام می شود بر اجرای طرح های مختلف تفکیک زباله از مبدا تاکید کرد. حاجی پور از پیگیری این سازمان و شهرداری رشت برای اجرای مدیریت پسماندها و زباله های رشت خبر داد و گفت: مدیریت پسماند شهرداری رشت پیگیر پیشنهادات مختلف برای اجرای مناسب ترین روش برای بازیافت زباله ها در مرکز استان است. اجرای سایت جدید دفن زباله با روش علمی در سراوان، فراهم شدن مقدمات ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان دو برنامه اصلی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برای نجات سراوان و ارتقای سلامت مردم منطقه است. مشارکت در طرح پاک سازی تالاب عینک از سنبل آبی مشارکت در طرح پاک سازی تالاب عینک از سنبل آبی2 همچنین مدیرعامل سازمان پسماندهای شهرداری رشت به همراه معاونین و نیروهای خدماتی این سازمان در طرح پاک سازی تالاب عینک از سنبل آبی مشارکت کرد. حاجی پور در این بازدید میدانی با حضور در تالاب عینک ضمن تقدیر از کار ارزشمند گروه های مختلف از آمادگی این سازمان برای کمک به پروسه جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی خبر داد و گفت:حفظ محیط زیست و برهم نخوردن اکوسیستم بومی باید ازجمله دغدغه های اصلی تمام شهروندان و ارگانهای های مختلف باشد. مشارکت در طرح پاک سازی تالاب عینک از سنبل آبی مشارکت در طرح پاک سازی تالاب عینک از سنبل آبی1 مشارکت در طرح پاک سازی تالاب عینک از سنبل آبی3

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code