| شنبه، 27 شهریور 1400
نگاه ایران: یک عضو هیات رئیس فراکسیون مستقلین مجلس توهین به شخصیت های نظام از تریبون های رسمی را مغایر مصالح ملی عنوان کرد و گفت که نباید از این جایگاه برای تخریب پایه های نظام استفاده شود. غلامعلی جعفرزاده اظهار کرد: قطعا پارادوکسی که این روزها از تریبون های رسمی علیه رئیس جمهور شاهدیم به نفع نظام نیست. آقای روحانی تا حالا کاری بدون نظر مقام معظم رهبری انجام نداده و اگر در جایی اشتباهی هم کرده، مسئولیت آن را پذیرفته است. وی افزود: لازم است صاحبان تریبون ها مصالح کشور را مدنظر قراردهند؛ چرا که نباید از تریبونی که در اختیار دارند برای تخریب پایه های نظام استفاده کنند. وی با اشاره به نیاز کشور به آرامش خاطر نشان کرد: ممکن است هرکس انتقادهایی را به شخص یا اشخاصی وارد بداند اما قطعا تخریب یکی از ارکان نظام به نفع هیچ کس نیست. نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی منطقه که در اطراف کشور آتشفشانی از جنگ را شاهد هستیم، نیاز به وحدت و انسجام ملی بیش از همیشه وجود دارد؛ لذا باید مصالح ملی کشور را مدنظر قرار دهیم و در جهت وحدت و انسجام ملی قدم برداریم. وی در پایان تاکید کرد: به اعتقاد ما توهین به شخصیت های نظام آن هم از تریبون های رسمی به نفع نظام نیست و ما نمی دانیم طرح چنین موضوعاتی از کجا نشات می گیرد اما از انتظار می رود در طرح مسائل خود مصالح ملی را در مورد توجه قرار دهند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code