| دوشنبه، 05 مهر 1400
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛
       کد خبر: 61748
نگاه ایران:یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: اعدام اثر بازدارنده خود در جامعه را از دست داده است. جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگویی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه یا هر نهاد قضایی، امنیتی یا انتظامی دیگر باید برخورد یکسانی با متخلفین داشته باشند، اظهار کرد: باید سعی شود این برخوردها یکسان، برابر و عادلانه باشد تا بازدارندگی و اثرگذاری قانون از بین نرود و پایه های اجرای آن در جامعه مستحکم تر شود. رحیمی جهان آبادی ادامه داد: مردم نظم، عدالت، قضاوت ها و مجازات ها را در رفتار نهادهای متولی قانون می بینند، خیلی مهم است رفتارهایی که انجام می شود مبتنی بر اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون باشد. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدم اگر بتوانیم قوانین را شفاف تر، محدودتر و دقیق تر اما با  اجرای یکسان و عادلانه در جامعه اجرا کنیم اثرگذاری آن فوق العاده خواهد بود. این نماینده مجلس دهم با اشاره به جلسه بررسی سیاست جنایی کشور در حوزه مواد مخدر و روان گردان که روز دوشنبه در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، بیان کرد: اعدام اثر بازدارنده خود را در جامعه از دست داده و خود این مسئله به یک آسیب وسیع اجتماعی، امنیتی و اخلاقی تبدیل شده و نه تنها مانع گسترش مواد مخدر نشده بلکه زمینه ساز آسیب پذیری به خانواده ها و فرزندان خانواده های اعدامی شده است. وی افزود: معتقدم نباید کم کاری بخش فرهنگی، آثار سوء بیکاری، فقر و همه عواملی که به اعتیاد مردم و جوانان منجر می شود را فقط از قاچاقچی های کوچک بببینیم. رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: خرید و فروش مواد مخدر جرم است اما می توانیم مجازاتی جایگزین برای اعدام در نظر بگیریم تا اگر آسیبی را درمان می کنیم، آسیب دیگری را به جامعه اضافه نکنیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code