| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران/ پویا درگاهی: نشست فرماندار و بخشداران شهرستان رشت با اصحاب رسانه عصر امروز (چهارشنبه 20 مرداد) در کاروانسرای شاه عباسی رشت برگزار شد. غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس مهمان ویژه این برنامه بود. (گزارش جلسه) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (8) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (9) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (11) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (10) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (1) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (12) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (17) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (3) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (5) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (4) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (15) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (18) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (13) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (16) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (14) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (6) نشست فرماندار و بخشداران رشت با اصحاب رسانه (7)    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code