| شنبه، 09 مهر 1401
اختصاصی/ نگاه ایران: «مهران گلچین» و «محمد محقق تبار» دو جوان گیلانی اند که ماجراجویی های خود را به دامن طبیعت بردند و گروه «سرندیپیتی» را تشکیل دادند. عنوان «سرندیپیتی» از افسانه ایرانی «سه شاهزاده سرندیپ» اثر شاعر پارسی گوی، خسرو دهلوی برگرفته شده است؛ داستانی که قهرمانانش -در حین سفر- دائما در حال کشف چیزهای مفیدی هستند که دنبالش نبوده اند و تصادفا سر راه شان قرار گرفته است. گروه سرندیپیتی با هدف سفر، ماجراجویی و تهیه ویدئو از جاذبه های طبیعی -بدون اهمیت دادن به مرزهای جغرافیایی- تشکیل شده است و گیلان نقطه شروع فعالیت های این گروه است. تشویق افراد به طبیعت گردی،ماجراجویی، ورزش در دل طبیعت و از همه مهمتر دوستی با طبیعت از مهمترین اهداف گروه «سرندیپیتی» است. فیلم:
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code