| دوشنبه، 27 دی 1400
نگاه ایران:نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:احمدی نژاد با نامه نگاری با اوباما آن هم بدون مجوز از مقامات عالی رتبه کشور، حیثیت کشور را زیر سوال می برد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به نامه نگاری محمود احمدی نژاد با باراک اوباما اظهار داشت: آقای احمدی نژاد در حال حاضر پست و جایگاهی ندارد و به صرف اینکه عضو مجمع تشخصی مصلحت نظام است و نباید بدون هماهنگی با شورای عالی امنیت و وزارت امور خارجه دست به نامه نگاری می زد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه احمدی نژاد ید طولایی در نامه نگاری دارد، او پیش از این به بوش، اوباما، آنکلا مرکل، ژاک شیراک، سارکوزی، پاپ بندیک شانزدهم، نامه نوشته که حتی یکی از این افراد به او جواب ندادند. دولت احمدی نژاد مقصر چپاول آمریکایی  است وی با تاکید بر اینکه احمدی نژاد دچار توهم شده است، گفت: او در مقامی و صلاحیتی نیست که نامه نگاری کند و درباره چپاول پولی صحبت کند که دولتش مقصر اصلی غارت 2 میلیارد دلار شده است. جعفرزاده ایمن آبادی در خصوص برداشت 2 میلیارد دلاری آمریکا از اموال ایران، توضیح داد: در سال آخر دولت اصلاحات که هنوز تحریم ها اعمال نشده بود، معاملاتی انجام شد و پولی از ایران در حساب آمریکایی قرار گرفت، از آنجایی که تحریمی وجود نداشت این اقدام ایرادی نداشت. این نماینده ادامه داد: اما مسئله این است که در دوران دولت احمدی نژاد که دوران تحریم ها بود، دولت برای دور زدن تحریم، دست به معاملاتی زده که این کار بدون دریافت مجوزهای از مراجع عالی رتبه صورت گرفته است بنابراین مقصر اصلی این چپاول دولت احمدی نژاد نیست. نماینده مردم رشت تاکید کرد: واریز پول در دوران اصلاح صورت گرفته اما موضوع این است که در دوران تحریم و بدون مجوز چنین معاملاتی انجام شد و ایراد کار در این است. جعفرزاده با انتقاد از نامه نگاری احمدی نژاد گفت: این نوع مکاتبه ها و نامه نگاری احمدی نژاد نشان دهنده از توهم او است، باید بداند که او دیگر جایگاهی ندارد و نباید بدون دریافت مجوز از دستگاه امنیتی و کسانی که مصالح کشور را ارزیابی می کنند اقدام کند. پایانی بر رفتار خودسرانه احمدی نژاد نیست وی با بیان اینکه ظاهرا پایانی بر رفتار خودسرانه و اقدامات رابین هودی احمدی نژاد نیست، اظهار داشت: باید برای هر اقدام دیپلماسی مجوزهایی دریافت شود، حتی رئیس جمهور برای نامه نگاری با اوباما مجوز لازم از مقامات عالی رتبه کشور دریافت کرده است. چنین اقدامات خودسرانه به حیثیت کشور لطمه می زند، احمدی نژاد همواره بدون کسب مجوز دست به اقداماتی زده لازم است که به او تفهیم شود دیگر رئیس جمهور نیست و نخواهد شد. احمدی نژاد پیگیر پرونده های تخلف اطرافیانش باشد این نماینده با اشاره به پرونده های تخلف دولت احمدی نژاد تاکید کرد: 13 نفر از اطرافیان احمدی نژاد به نوعی دستگیر و بازداشت شده اند، به نظر می رسد بهتر است به جای پیگیری برداشت 2 میلیاردی آمریکا از اموال ایران، به پرونده های بقایی و رحیمی برسد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code