| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران:سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی،علوم تحربی و علوم انسانی ١٠نفر اول و از دو گروه آزمایشی هنر و زبان انگلیسی سه نفر اول برگزیده اند. دکتر ابراهیم خدایی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد با بیان اینکه ٣٦ نفر به عنوان نفرات برتر کنکور برگزیده شده اند افزود: از این تعداد ٢٦ نفر آقا و ١٠ نفر خانم هستند. همچنین از سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی،علوم تحربی و علوم انسانی ١٠نفر اول و از دو گروه آزمایشی هنر و زبان انگلیسی سه نفر اول برگزیده اند. به گفته وی احسان شریفیان از تهران،امیرمحمد فرزانه از شمیرانات،کوشا جافریان از تهران، حسین مقدس از سیرجان، فراز فرح وش از تبریز، امیرعلی محمدحسینی از تهران،امیرحسین افشارراد از تهران،محمدامین سالار کیا از تهران، محمدرضا صالحی از تهران، سیدعلیرضا سمیعی گلیان از تهران ١٠رتبه برتر گروه علوم ریاضی و فنی هستند. علوم ریاضی و فنی رییس سازمان سنجش آموزش کشور درمورد ١٠نفر برتر گروه علوم تجربی اظهار کرد: محمد احمدی از تربت جام، محمد امین روان بخش از تربت حیدریه، سهیل محمدی از شیراز،پارسا خلفی از اردبیل، مهتا ستاریان خضرلو از مراغه، امیرحسین طبیبیان از اصفهان،آرمیندگلچین از تبریز،مهشاد افشار زاده از اصفهان،عرفان پازکی از تهران و پارسا سیفی از نور نفرات برتر این گروه ازمایشی هستند. گروه آزمایشی علوم تجربی بدین ترتیب دانش آموزان گیلانی برخلاف سال های گذشته امسال در زمره نفرات برتر کنکور قرار ندارند. نفرات برتر سه گروه دیگر کنکور هم به این ترتیب است: گروه آزمایشی علوم انسانی گروه آزمایشی هنر گروه آزمایشی زبانهای خارجی

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code