| سه شنبه، 30 شهریور 1400
نگاه ایران:از لحظه انتشار خبر نامه نگاری رییس دولت قبل به رییس جمهور آمریکا، مردم در شبکه های اجتماعی، واکنش های طنز بسیاری به این نامه داشتند که چند نمونه تصویری قابل انتشار آن را در ادامه مشاهده می فرمایید. شوخی های تصویری مردم با یک نامه شوخی های تصویری مردم با یک نامه2  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code