| جمعه، 26 شهریور 1400
نگاه ایران:ظهر روز دوشنبه در دفتر مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو و با حضور امیرحسین علوی٬رضا رسولی و حجت جذب از اعضای شورای شهر رشت مسوول دفتر ایثارگری شهرداری منطقه دو معرفی شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو رشت در این مراسم امیر ترومیده مدیر دفتر ایثارگران شهرداری رشت، مریم رجبی پرور را به عنوان مسئول دفتر ایثارگری شهرداری منطقه معرفی کرد. این دفاتر در راستای ارائه خدمت به ایثارگران و خانواده های شهدا در مجموعه شهرداری افتتاح می شود. امیرحسین علوی عضو شورای شهر در این جلسه با بیان اینکه نفس افتتاح دفاتر ایثارگران ایده خوبی است گفت: در راستای ترویج ایثار در هر حوزه کاری به این موضوع پرداخته و به آن عمق بخشیده شود. وی با اشاره به حضور فرزندان ایثارگر در بدنه شهرداری گفت: قاطبه آنها جوانانی هستند که از خودشان توانایی نشان دادند.  علوی افزود: آنها باید فرهنگ ایثار را به خوبی ترویج بدهند تا از طریق شهرداری به جامعه سرایت کند.  این عضور شورای شهر ادامه داد: ما هم وظیفه داریم که کمک کنیم تا جوانان این مسیر را، راحت تر بروند. در این جلسه همچنین رضا رسولی عضو دیگر شورای شهر با تشکر از خدمات دفتر ایثاگران گفت: ایجاد فضای جدیدی علاوه بر کارهای سابق مثبت است. وی با بیان اینکه در ایجاد بسترهای اولیه برای ایثارگران در سطح شهر موفق نبودیم گفت: باید به فکر ارائه خدمات مناسب سازی و خدمات ویژه برای ایثارگران باشیم. رسولی افزود:  مناسب سازی معابر بعد از سه سال تصویب در شورا هنوز اجرا نشده است. وی خطاب به مدیران دفاتر ایثارگران گفت:  در راستای تولید محتوا و برطرف کردن نیاز ها یی که خودتان در خانواده حس کردید و می شناسید قدم بردارید. رسولی خدمت به ایثارگران را دارای اولویت برای شهرداری دانست و گفت: این واحد می تواند به عنوان موتور محرک این موضوع عمل کند. در این جلسه همچنین رضا رسولی عضو دیگر شورای شهر با تشکر از خدمات دفتر ایثاگری گفت: ایجاد فضای جدیدی علاوه بر کارهای روتین سابق مثبت است. وی با بیان اینکه در ایجاد بسترهای اولیه برای ایثارگران موفق نبودیم گفت: باید به فکر ارائه خدمات مناسب سازی و خدمات ویژه برای ایثارگران باشیم. رسولی افزود: مناسب سازی معابر بعد از سه سال تصویب در شورا هنوز اجرا نشده است. وی خطاب به مدیران دفاتر ایثارگری گفت:در راستای تولید محتوا و برطرف کردن نیاز ها یی که خودتان در خانواده حس کردید و می شناسید قدم بردارید. رسولی خدمت به ایثارگران را دارای اولویت برای شهرداری دانست و گفت: این واحد می تواند به عنوان موتور محرک این موضوع عمل کند. حجت جذب دیگر عضو شورا عاطفی مدیر منطقه را پشتیبان خوبی برای این واحد دانست.  وی با اشاره به مفهوم بزرگ شهادت گفت:  شهادت نقطه قوتی برای دین ما است و همه قدر ت ها در مقابل آن کم می آورند. جذب با اشاره به فرزندان شهدا گفت:مسئولیت خطیری بر عهده آن ها است و باید فرهنگی که از پدر به ارث بردند را به نسل های بعدی منتقل کنند.  وی افزود: فرزندان شاهد در هر حوزه ای که کار می کنند به عنوان الگو باشند تا دیگران ایثار و ایمان در کار را از آنها یاد بگیرند. در پایان مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو شهرداری رشت نیز با ابراز خوشحالی از افتتاح دفتر ایثارگران در شهرداری منطقه دو گفت: قطعاما شرایط لازم را برای رفع مشکلات و رضایت خانواده های ایثارگر و شاهد فراهم می کنیم. وی افزود: از دیدگاه من فرزندان شاهد شاغل در شهرداری باید الگوی رفتاری و عملکردی این مجموعه باشند. مرتضی عاطفی19 افتتاح دفتر ایثارگری شهرداری منطقه دو رشت افتتاح دفتر ایثارگری شهرداری منطقه دو 1

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code